105. Dzień Migranta i Uchodźcy – 29.09.2019

W niedzielę, 29 września 2019 r., w Kościele już po raz 105. obchodzony będzie Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy. Tegoroczne orędzie na Dzień Migranta i Uchodźcy Ojciec Święty Franciszek zatytułował: Chodzi nie tylko o migrantów.

[…]obecność migrantów i uchodźców – podobnie jak ogólnie osób bezradnych – stanowi dzisiaj zachętę do przywrócenia pewnych istotnych wymiarów naszej egzystencji chrześcijańskiej i naszego humanitaryzmu, którym grozi uciszenie w pełnym wygody stylu życia. Dlatego właśnie „chodzi nie tylko o migrantów”, to znaczy: interesując się nimi, interesujemy się także sobą, wszystkimi; otaczając ich troską, rozwijamy się wszyscy; słuchając ich, udzielamy głosu również tej części nas, którą być może trzymamy w ukryciu, ponieważ nie jest ona dzisiaj dobrze widziana. […]Chodzi nie tylko o migrantów: chodzi również o nasze lęki. Nikczemności i obrzydliwości naszych czasów powiększają „nasz lęki przed «innymi», nieznanymi, zepchniętymi na margines, cudzoziemcami[…].

Orędzie papieża Franciszka na Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy – 29 września

Temat obcokrajowców, w tym uchodźców, nie traci na swojej aktualności i ciągle woła o humanitarne, ale przede wszystkim ewangeliczne zrozumienie.

  • Pod koniec 2018 r. w świecie było 70,8 mln osób przymusowo przemieszczonych z powodu wojen i prześladowań.
  • Tylko w latach 2014 – 2018 w próbie dotarcia do Europy utonęło w morzu blisko 20 tys. osób.
  • W Polsce w ostatnim czasie zaledwie kilkaset osób rocznie uzyskało status uchodźcy… ale już ponad 1,5 mln wśród nas to obcokrajowcy, głównie Ukraińcy, Białorusini, z byłych republik radzieckich, a nawet z dalekich krajów azjatyckich, którzy znaleźli w naszej Ojczyźnie przede wszystkim pracę.
  • Na polskich uczelniach uczy się ok. 70 tysięcy studentów z ponad 170 krajów.

więcej:

Orędzie papieża Franciszka na Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy – 29 września

Komunikat Rady KEP ds. Migracji, Turystyki i Pielgrzymek z okazji 105. Dnia Migrantów i Uchodźców w Kościele – 29 września 2019 r.

Print Friendly, PDF & Email