Parafia

Kościół rektoralny pw. św. Andrzeja Apostoła (OO. Franciszkanie)

Strona WWW: http://franciszkanie-chelm.pl/
Wezwanie:św. Andrzeja Apostoła
Liczba wiernych:
Erygowana:
Odpust:13.06.
Msze święte:
Kancelaria:
Adres:ul. Reformacka 13a
22-100 Chełm
Telefon:82 565 22 78
Księża :Karpiński Berard
Historia parafii:Fundatorami klasztoru i k-ał byli Andrzej i Marianna Wolscy. Budowę k-ła datuje się na lata 1742-50. Był on konsekrowany 19.07.1750 r. przez bpa Józefa Eustachego Szembeka. W 1755 r. całość budynków wraz z ogrodem otoczono murowanym parkanem. Budynek klasztoru jest w kształcie kwadratu przylegającego do k-ła, barokowy, obecnie nieco przekształcony i utracił częściowo cechy stylowe. Ok. 1852 r. dokonano remontu zniszczonego k-ła i klasztoru. 25.09.1867 r. kościół zamknięto, a wyposażenie przekazano parafii w Piaskach, Bożej Woli, Kumowie, Sawinie i Świerżach. W 1868 r. kościół klasztorny zamieniono na cerkiew prawosławną św. Barbary, a budynek klasztorny rozbudowano i zamieniono na szkołę dla panien prawosławnych. tzw. Instytut Maryjski. W okresie I wojny światowej kościół zamieniono na zbór erwangelicki, rekoncyliowany w 1920 r. i oddany par. W 1936 r. bp Marian Fulman oddał świątynię reformatom. W czasie II wojny powtórnie kościół zamieniono na zbór ewangelicki. W 1944 r. powrócili reformaci.
Sam kościół jest 1-nawowy, murowany, barokowy, przy prezbiterium zakrystia, przy nawie - kwadratowa kruchta, nad nawą wieżyczka na sygnaturkę. Ołtarze są z XX w. W ołtarzu głównym obrazy św. Andrzeja i MB Leżajskiej z XVIII w. W ołtarzu bocznym - zabytkowy obraz św. Antoniego z II poł. .XVII w. Stacje drogi krzyżowej mal. prawdopodobie przez M. Stachowicza pochodzą z końca w. XVIII.
Sanktuarium św. Antoniego od 3.09.2009 dekretem Arcybiskupa Metropolity Lubelskiego J. Życińskiego
Kościół:
Miejscowości:


POWRÓT
Print Friendly, PDF & Email