Parafia

Syczyn, pw. Niepokalanego Serca NMP

Strona WWW: http://parafia-syczyn.pl/
Wezwanie:Niepokalanego Serca NMP
Liczba wiernych:1238
Erygowana:1953 rok
Odpust:Niepokalanego Serca NMP - III niedziela sierpnia
Msze święte:niedziele: 9.00, 11.00
święta: 9.00, 17.00
dni powszednie: 17.00
Kancelaria:czynna codziennie 17.30 - 18.00
Adres:Syczyn 50
22-150 Wierzbica
Telefon:
Księża :Dębowski Ryszard Kazimierz
Lipski Dariusz Jakub
Historia parafii:Przed erekcją par. łacińskiej istniała tu par. unicka, o czym świadczą m. in. księgi metrykalne znajdujące się w Urzędzie Stanu Cywilnego w Wierzbicy z lat 1854-56, pisane w języku polskim. W czasie kasaty unii powstała parafia prawosławna. Syczyn należał do par. rzymskokatolickiej w Olchowcu. Parafia rzymskokatolicka w Syczynie została powołana do życia w 1953 r. przez bpa Piotra Kałwę. Od kwietnia do końca grudnia 1952 r. wikariusz z Olchowca był oddelegowany do pracy duszpastwerskiej w Syczynie, z równoczesnym zadaniem organizowania parafii. W 1991 r. częściowo z jej terytorium powstała nowa parafia w Wierzbicy. Pierwszego proboszcza powołano w 1953 r. W momencie erekcji parafia obejmowała teren podobny do obecnego, z tym, że wieś Sewerynów po pożarze k-ła powróciła do macierzystej par. w Olchowcu. Par. posiada 0.86 ha ziemi zakupionej z ofiar wiernych. W miejscu starej plebanii z 1954-61 r., w latach 1993-95 wzniesiono nowy dom parafialny.
Teren ten zamieszkują także prawosławni. Dawniej posiadali tu swoją par. - od 1875 r. do zakończenia II wojny światowej. Natomiast w Ludwinowie, Bekieszy i Bakus Wandzie, mieszkali koloniści niemieccy - protestanci. Podsiadali oni swój zbór w Bakus Wandzie, ale po II wojnie światowej został on rozebrany ( Niemcy opuścili te tereny w 1940 r.)
Do 1992 r. parafia wchodziła w skład dek. Chełm-Zachód.
Archiwum par. istniejące od 1953 r. przechowuje: księgi metrykalne, księgi wizytacji biskupich i dziekańskich, kronikę par.
Kościół:
Miejscowości:Bakus Wanda, Bekiesza, Ludwinów kol., Ludwinów w., Stawek, Syczyn, Werejce, Wólka Tarnowska,


POWRÓT
Print Friendly, PDF & Email