Parafia

Puławy, pw. MB Różańcowej

Strona WWW: http://www.pulawymbr.parafia.info.pl/
Wezwanie:MB Różańcowej
Liczba wiernych:5524
Erygowana:16.10.1975
Odpust:7 października - NMP Różańcowej
Msze święte:niedziele: 7, 8:30, 10, 11:30 - dzieci, 13, 16:30 - młodzież, 18
święta: 8, 10, 16, 18
dni powszednie: 7:30, 8, 12, 18
Kancelaria:kancelaria czynna w dni powszednie 8.30-10.00 oraz 16.00-17.30
Adres:ul. Lubelska 7a
24-100 Puławy
Telefon:
Księża :Franaszek Grzegorz Stanisław
Trela Piotr Tadeusz
Żyszkiewicz Waldemar Antoni
Klępka Paweł
Historia parafii:Dnia 7.10.1975 r. zawarto umowę pomiędzy Generalnym Dziekanatem Wojska Polskiego a Biskupem Lubelskim w sprawie utworzenia parafii cywilnej przy k-le garnizonowym w Puławach. Na mocy tej umowy bp Bolesław Pylak wydał dekret erekcyjny parafii. Jako parafia cywilno-wojskowa funkcjonowała do 8.07.1984 r., kiedy to strona wojskowa odstąpiła od umowy i parafię cywilną rozwiązano. Starania o jej odtworzenie podjęto w 1989 r., jednakże próby te zakończyły się niepowodzeniem. Dnia 5.08.1996 r. Arcybiskup Lubelski zwrócił się z prośbą do Ministra Obrony Narodowej o przekazanie diecezji lubelskiej kościoła garnizonowego w Puławach. W 5 miesięcy później prośba została odwołana, gdyż zawarto porozumienie z Biskupem Polowym WP co do ponownego utworzenia parafii cywilno-wojskowej. Dekret erekcyjny wydał abp B. Pylak 18.02.1997 r. Terytorium parafii wyłączono z parafii sąsiednich. W następnym miesiącu tegoż roku, w wyniku porozumienia proboszczów parafii puławskich, został wydany nowy dekret erygujący tę parafię w zmienionych grranicach. Dnia 8.04.1998 r. abp Józef Życiński dokonał ostatecznej regulacji granic parafii puławskich.
Dekretem bpa S. Głodzia, Biskupa Polowego WP z dnia 17.06.2001 r. personalną parafię wojskową zniesiono
Kościół:
Miejscowości:Puławy,


POWRÓT
Print Friendly, PDF & Email