Parafia

Piaski, pw. Podwyższenia Krzyża Świętego

Strona WWW: http://piaski.kuria.lublin.pl/
Wezwanie:Podwyższenia Krzyża Świętego
Liczba wiernych:5953
Erygowana:1325 rok
Odpust:Podwyższenia Krzyża - 14.09
Msze święte:niedziele i święta: 7, 9, 10:30, 12, 18, Kozice 10
dni powszednie: 7, 7:30, 18
Kancelaria:czynna w dni powszednie 8 - 9 i 17 - 18
Adres:ul. Lubelska 1
21-050 Piaski
Telefon:
Księża :Duma Stanisław Marian
Kozina Mariusz Grzegorz
Komorowski Adrian
Historia parafii:Pierwsza wzmianka źródłowa o istnieniu parafii pochodzi z 1325 r. W jej skład wchodził m. in. teren obecnej par. Wynganowice. Piaski były obsługiwane przez dwóch duszpasterzy od dość dawna. Były one uposażone m. in. w 120 ha ziemi. W okresie przynależności do diec. krakowskiej wchodziły do archidiakonatu lubelskiego (dekanat Parczew). Później przynależność dekanalna zmieniała się (Łęczna, Lublin, Biskupice, Piaski). W okresie międzywojennym rezydowało tu 3 kolejnych dziekanów, a od czasów wojny do 1966 r. siedzibą dekanatu były Fajsławice. W okresie reformacji Piaski stanowiły silny ośrodek protestancki. Początkowo zamieszkiwali tu arianie (posiadali tu własną świątynię do 1642 r.), a następnie zbór wybud. kalwini. Do dnia dzisiejszego pozostały ruiny zboru wzniesionego w latach 1783-85 (był on czynny do 1848 r.) Dawniej przy par. istniała szkoła i szpital dla ubogich (wspominają o nim m. in. wizytacje z XVIII w.) Ponadto działało bractwo różańcowe i bractwo św. Franciszka. Także z XVIII w. istnieją wzmianki źródłowe na temat niewielkiej biblioteki par. W archiwum par. przechowywane są m. in. akta metrykalne od XVII w., kronika par., księga wizytacji kanonicznych.
Kościół:
Miejscowości:Borkowszczyzna, Brzeziczki kol., Brzeziczki w., Emilianów, Gardzienice, Giełczew, Józefów, Kębłów kol., Klimusin, Kozice Dolne kol., Kozice Dolne w., Kozice Górne, Ludwików, Majdan Brzezicki, Majdan Kozic Górnych, Majdanek Kozicki, Młodziejów, Nowiny, Piaski, Piaski Górne, Piaski Wielkie kol., Siedliszczki kol., Siedliszczki w., Wola Piasecka kol., Wola Piasecka w.,


POWRÓT
Print Friendly, PDF & Email