Parafia

Częstoborowice, pw. św. Apostołów Piotra i Pawła

Strona WWW: http://czestoborowice.kuria.lublin.pl/
Wezwanie:św. Apostołów Piotra i Pawła
Liczba wiernych:1876
Erygowana:1326 rok
Odpust:św. App. Piotra i Pawła - 29.06
Msze święte:niedziele i święta: 8, 10, 16
Pilaszkowice: 11:30
dni powszednie: 7, 7:30
Kancelaria:czynna w dni powszednie: 8 - 10
Adres:Częstoborowice 131
21-065 Rybczewice
Telefon:
Księża :Smalec Marcin Edward
Historia parafii:Pierwsza wzmianka o istnieniu parafii pochodzi z 1325 r. Jej teren obejmował dziesiejsze par. m. in. w Wygnanowicach, Sobieskiej Woli, Orchowcu. Do uposażenia zaliczono 5 łanów ziemi, las, dziesięcinę, łąkę itp.
Początkowo Częstoborowice należały do archidiakonatu lubelskiego, dek. Chodel, obecnie do dek. Piaski.
W latach 80-tych XVI w. do pocz. XVII parafia była pozbawiona własnego duszpasterza. W poł. XVII w. sporo ucierpiała w wyniku buntów kozackich. Z kolei 30.07.1863 r. oddziały powstańcze stawiły tu silny opór wojskom rosyjskim, poległa duża liczba powstańców, a ich mogiła znajduje się na miejscowym cmentarzu grzebalnym. W życiu religijnym pewną rolę odegrały bractwa, np. od 1733 r. działające bractwo różańcowe. Przy parafii istniała szkoła, szpital dla ubogich. Teren par. zamieszkiwała także ludność prawosławna (głównie w Popowie i Chodyłówce).
W parafii są 2 cmentarze grzebalne: jeden stary i drugi założony 11.04.1923 r.
Archiwum zawiera m. in. akta metrykalne od pocz. XVIII w., zbiór dokumentów dotyczących dziesięcin, kronikę par. od 1887 r., protokoły wizytacji biskupich.
Kościół:
Miejscowości:Bazar kol., Bazar w., Chołydówka, Częstoborowice kol., Częstoborowice w., Pilaszkowice I, Pilaszkowice II, Podizdebno kol., Rybczewice I, Rybczewice II, Stryjno kol., Zygmuntów,


POWRÓT
Print Friendly, PDF & Email