Parafia

Józefów nad Wisłą, pw. Bożego Ciała

Strona WWW: http://www.parafiajozefownadwisla.pl
Wezwanie:Bożego Ciała
Liczba wiernych:1368
Erygowana:1946 rok
Odpust:św. Antoniego Padewskiego - niedziela po 13.06
MB Anielskiej - niedziela po 2.08
św. Franciszka z Asyżu - niedziela po 4.10
Msze święte:niedziele: 9:15, 11:30, 17:00
święta: 9:15, 18
dni powszednie: 18:00 (zima 17:00)
Kancelaria:czynna poniedziałek, wtorek, środa, czwartek: 7:30 - 8
piątek, sobota: 16 - 17
Adres:ul. Powstańców 10
24-340 Józefów nad Wisłą
Telefon:81 828 50 22
Księża :Walencik Andrzej
Historia parafii:W 1688 r. Józefów otrzymał prawa miejskie ( lokacja we wsi Kołczyn). Miejsowość była położona na terenie parafii Rybitwy. Potoccy, posidając tu znaczny ośrodek, postanowili wybudować tu kościół. W 1691 r plan ten zrealizował Andrze jPotocki, fundując nie tylko świątynię, ale również klasztor dla bernardynów ( zabudowania były drewniane ). Dnia 11.12.1729 r. na skutek pożaru wszystko uległo zniszczeniu. Nowe zabudowania, murowane, wzniesiono w latach 1730-43. Obok kościoła powstał połączony z nim 2-kondygnacyjny budynek klasztorny. Przy k-le istniał także drewniany szpital dla ubogich oraz biblioteka, której zasoby po kasacie domu przewieziono do klasztoru bernardynów w Krakowie.
Od poł. XVIII w. przy świątyni działały 3 bractwa: św. Franciszka, od 1759 r.; Niepokalanego Poczęcia NMP, od 1759 r. i św. Anny od 1744 r. Pod koniec XVIII w. w klasztorze przebywało 10 kapłanów. W 1864 r. klasztor został skasowany. Przejściowo urządzono w nim więzienie, później zamieszkiwali tu księża obsługujący kościół poklasztorny. W latach 1897-917 mieściła się tu parafia przeniesiona z Rybitw ( obowiązywała nazwa par. Józefów-Rybitwy). Pierwszym proboszczem był ks. Alfred Orłowski. W czasie I wojny światowej budynki kościelne uległy zniszczeniu. Po 1917 r. siedzibę parafii przeniesiono na dawne jej miejsce - do Rybitw.
W 1946 r. na mocy decyzji bpa Stefana Wyszyńskiego, Józefów ponownie stał się siedzibą parafii. Przywrócono jej nazwę Józefów-Rybitwy. Kościół w Rybitwach funkcjonował na zasadach filii. Posługiwał tam rektor będący równocześnie wikariuszem w Józefowie. Dopiero w 1975 r. powstała osobna parafia w Rybitwach i w związku z tym teren dawnej parafii Józefów-Rybitwy podzielono na 2 odrębne jednostki. Parafia Józefów była uposażona w 4,5 ziemi i ogród przykościelny. Plebania została urządzona w dawnym budynku klasztornym - część zabudowań przeznaczono na szkołę. Na terenie par., jeszcze w czasie pobytu zakonników, zrodzil się żywy kult św. Antoniego ( jego słynący łaskami obraz spalił się podczas pożaru w 1915 r.)
W archiwum par. przechowywane są m. in. akta metrykalne od 1780 r., księga wizytacji biskupich od 1801 r., kronika par. Dawne archiwum bernardynów zostało przewiezione do klasztoru tego zakonu w Krakowie.
Kościół:
Miejscowości:Józefów os., Kolczyn, Łopoczna, Wólka Kolczyńska,


POWRÓT
Print Friendly, PDF & Email