Parafia

Rogóźno, pw. św. Wawrzyńca

Strona WWW: http://www.rogozno.diecezja.lublin.pl/
Wezwanie:św. Wawrzyńca
Liczba wiernych:3311
Erygowana:1922 rok
Odpust:św. Wawrzyńca - 10.08
Msze święte:niedziela: 9.00, 12.00, 17.00 w kaplicy Rozpłucie 10:30
w lipcu i sierpniu: Rogóźno –7.30, 9.00, 12.00, 17.00, w kaplicy Rozpłucie: 10:30 i 18.30.
święta kościelne: 9.00, 17.00
dni powszednie 17.00
Kancelaria:czynna codzienie po mszy św.
Adres:Rogóźno 21
21-075 Ludwin
Telefon:
Księża :Taracha Waldemar Andrzej
Sokół Waldemar
Historia parafii:Erygowana 8.06.1922 r. przez bpa M. Fulmana. Powstała z miejscowości poprzednio należących do par. Łęczna, Kijany, Ostrów. Została uposażona w 10 ha ziemi z radomskiej Dyrekcji Lasów Państwowych (wcześniej należała do zakonników prawosławnych) - do 1875 r. pewien odsetek zamieszkałej ludności był obrządku grekokatolickiego, posiadali oni swoją świątynię w Dratowie. Po kasacie unii zamieniono ją na cerkiew. W Rogóźnie mnisi prawosławni posiadali kaplicę, którą po I wojnie światowej zamieniono na obecny kościół katolicki. Spory z prawosławnymi ciągnęły się do 1925 r. W 1940 r. Niemcy zamordowali pierwszego proboszcza par. rzymskokatolickiej, ks. Feliksa Kasprowicza a kościół oddali prawosławnym. Przez rok czasu, do momentu zwrotu świątyni, nabożeństwa odbywały się na plebanii a duszpasterzem był franciszkanin, o. Tymoteusz. Przed II wojną światową byli tu też protestanci, posiadający swój kościół w Rozpłuciu-Grabowie. W ostatnich latach pozostało jeszcze ok. 100 osób wyz. prawosławnego (cerkiew w Dratowie).
Nad jeziorem Rogóźno powstał Ośrodek turystyczno-wczasowy KUL.
Cmentarz założono po I wojnie światowej i ponownie otwarto w 1983 r.
Archiwum zawiera m. in. akta metrykalne od 1922 r., księgę wizytacji biskupich i dziekańskich, od 1922 r., księgi ogłoszeń.
Kościół:
Miejscowości:Czarnylas, Dąbrowa, Dratów kol., Dratów w., Kaniwola, Kobyłki, Kosów, Krasne, Krzczeń, Krzywe, Piaseczno, Rogóźno, Rozpłucie - Grabów, Rozpłucie II, Ryczka, Uciekajka,


POWRÓT
Print Friendly, PDF & Email