Parafia

Lublin, pw. św. Mikołaja

Strona WWW: http://parafiamikolaj.pl
Wezwanie:św. Mikołaja
Liczba wiernych:5680
Erygowana:1902 rok
Odpust:św. Mikołaja - 6.12
św. Walentego - 14.02
MB Nieustającej Pomocy - niedziela po 24.06
Msze święte:Niedziele : 7:00, 8:30, 10:00, 11:30, 18:00
Dni powszednie: 7:00, 18:00
Kancelaria:czynna w dni powszednie 10-12 i 16-18
sobota: 10-12
Adres:ul. ks. M. Słowikowskiego 1
20-124 Lublin
Telefon:81 747 66 45
Księża :Kawałko Piotr
Patyjewicz Adam
Lemieszek Przemysław Ryszard
Historia parafii:Ponownie erygowana 16.10.1902 r. Opierając się na badaniach naukowych, jest prawdop., że kościół św. Mikołaja mógł być najstarszą świątynią par. Lublina. Wyvbud. na wzgórzu Czwartek, którego dzieje osadnicze sięgają V-VII w. Zapewne stąd par. zostala przeniesiona do k-ła św. Mikołaja, gdzie rezydował archidiakon, natomiast przy k-le św. Mikołaja pozostał tylko prebendarz. Dopiero w 1669 r. świątynia stała się ponownie par. Uposażono ją w grunty położone m. in. pod wsią Tatary oraz czynsze z niektórych posesji na Czwartku.
Od końca XVII w. istniał przy par. szpital dla ubogich, nieco wcześniej - szkoła par., działały bractwa i cechy, np. św. Mikołaja, zajmujące się ludźmi opuszczonymi i biednymi. Różne formy działalności charytatywnej przetrwały do ostatnich lat: szpital prowadzony przez Bonifratrów,Szarytki i obecnie oo. Karmelitów trzewiczkowych; Dom Starcow i Sala Sierot prowadzone przez siostry Szarytki oraz placówka wychowawcza dla dziewcząt sióstr Pasterek. W latach 1933-39 i 1944-62 istniało na terenie parafii Gimnazjum Biskupie. Po jego likwidacji gmach szkoły został przejety przez państwo. W 1992 r. odzyskano prawa własności i utworzono XXI Katolickie LO im. św. Stanisława Kostki.
Do 1902 r. kościół był filią, przy którym rezydował wikariusz. Parafia nie posiadaa własnego cmentarza. Istniał on do 1867 r., kiedy przejęli go prawosławni. Obecnie teren ten jest administrowany przez miasto - zamieniony na skwer. Na terenie par. jest jednak cmentarz grzebalny administrowany przez dozór kościelny.
W ostatnich latach teren par. uległ uszczupleniu na skutek powstawania nowych ośrodków par.: Najśw. Zbawiciela-1985, św. Jadwigi-1982, NMP Nieustającej Pomocy-1996, bł. o. Pio-1999, Niepokalanego Poczęcia NMP-korekta granic w 1999 r.
Na terenie par. jest cerkiew prawosławna, przed kasatą unii - grekokatolicka. Poświęcona w 1633 r. przez prawosławnego metropolitę kijowskiego Piotra Mohyłę, w 1634 r. oddana unitom, pozostawała unicka z przerwami do 1875 r.
Kościół:
Miejscowości:Lublin,


POWRÓT
Print Friendly, PDF & Email