Parafia

Kijany, pw. św. Anny

Strona WWW: http://www.parafiakijany.pl
Wezwanie:św. Anny
Liczba wiernych:4214
Erygowana:1599 rok
Odpust:św. Anny - 26.07
Msze święte:niedziele i święta:8.30, 11:30, 16; w kaplicy Zawieprzyce 10.15
dni powszednie: 7:30, 8
Kancelaria:czynna w dni powszednie 8 - 10 i 16 - 18
Adres:Kijany 3
21-077 Spiczyn
Telefon:81 757 70 27
Księża :Melko Piotr
Walawski Łukasz Janusz
Historia parafii:W 1325 r. występuje pierwsza wzmianka o istnieniu par. w Nowogrodzie
( wieś k. Kijan ). W okresie reformacji w jej graniocach pojawili się luteranie, którzy posiadali tu swój zbór do lat 30-tych XVII w. Dnia 8.01.1599 r. przeniesiono parafię z Nowogrodu do Kijan, z zachowaniem tego samego terytorium. Par. uposażył Piotr Czerny w ziemię i wolny wyrąb w lesie. Fundację powiększył na pocz. XVII w. Stanisław Czerny. Ze względu na swój rozległy teren, par. posiadała już na pocz. XVII w. wikariusza. Planowano też utworzyć kościół filialny w Zawieprzycach, dopiero jednak w 1982 r. powstał tam samodzielny ośrodek duszpasterski , przyłączony do Kijan w 2000 r. Przy par. przebywał także rektor szkoły. Wizytacje XVII wspominają też o szpitalu dla biednych ( istniał jeszcze w XIX w.) Działały bractwa, m. in. od XVIII w. szkaplerzne, boblioteka, z której zachowały się księgi liturgiczne i rozprawy z różnych dziedzin. Był tu również bardzo ożywiony kult maryjny - w wielkim ołtarzu k-ła znajduje się obraz MB Kijańskiej, słynący łaskami i czczony przez ludność miejscową i nie tylko. Kult ten sięga ok. 1726 r. ( Acta Specialium ). Każde święto ku czci MB Kijańskiej gromadzi liczne rzesze wiernych.
Do XIX w. par. należała do dek. Parczew, później Lubartów, Łęczna, obecnie - Lublin-Podmiejski.
Cmentarz założono jeszcze w XVIII w.
Archiwum przechowuje m. in. księgi metrykalne od 1725 r., wizytacje od 1781, kronikę, stare księgi świadczące o kulcie MB Kijańskej.
Kościół:
Miejscowości:Januszówka, Karolin, Kijany, Ludwików Dolny, Ludwików Górny, Nowogród kol., Nowogród w., Radzic Nowy, Radzic Stary, Spiczyn, Stawek kol., Stawek w., Stoczek, Wólka Nowa, Zawieprzyce, Ziółków,


POWRÓT
Print Friendly, PDF & Email