Parafia

Popkowice, pw. Trójcy Przenajświętszej

Strona WWW: brak
Wezwanie:Trójcy Przenajświętszej
Liczba wiernych:2971
Erygowana:1395 rok
Odpust:Niedziela Trójcy Świętej
Msze święte:niedziele: 7:30, 9:30, 12:00, 17:00
w Domu Pomocy Społecznej 10:45
święta: 9:30, 17:00
w Domu Pomocy Społecznej 10:45
dni powszednie: 7:00, 17:00
w Domu Pomocy Społecznej: wtorek i piątek 15:15
inne dni 6:20 - kaplica Domu Pomocy Społecznej przy Domu Sióstr Serafitek
Kancelaria:czynna w dni powszednie 8 - 8:30 i 16 -16:30
Adres:Popkowice Księże 1
23-250 Urzędów
Telefon:
Księża :Mizura Andrzej
Jęczała Mirosław Jan
Historia parafii:Prawdopodobnie utworzona w latach 1395-1403. Zasadniczo jej granice nie uległy zmianom w ciągu wieków, a uposażenie było dość dobre. Szczególnie zostało powiększone w 1625 r. dzięki dotacjom miejscowych właścicieli ziemskich (Jan Szornel). Wg inwentarza z 1856 r. proboszcz posiadał 180 mórg ziemi. W XVI w. Popkowice przeszły na własność Mikołaja Reja, który zmienił kościół na zbór. Protestanci byli tu ponad pół wieku: 1566 do ok. 1625. W XVIII i XIX w. są wzmianki o szpitalu dla ubogich. Przy parafii działały bractwa m. in. Świętej Trójcy, istniała też niewielka biblioteka.
Podczas wojny 12.09.43 r., we wsi Skorczyce należącej do par., Niemcy rozstrzelali 21 gospodarzy.
Od 10.09.1958 r. w Domu Pomocy Społecznej pracują siostry Serafitki.
Z par. związany był znany działacz społeczny Jan Hempel.
W czasie pryznależności do diec. krak. parafia była w archidiakonacie zawichojskim, dek. Urzędów, później Janów, Kraśnik i obecnie Urzędów.
Używany cmantarz grzebalny istnieje od 1830 r., powiększony w 1928.
Archiwum zawiera m. in. księgi zmarłych, zaślubionych i zmarłych od 1803 r . (wcześniejsze uległy spaleniu w 1803 r.); księgę wizytacji biskupich od 1919 r., kilka inwentarzy z XIX w. i in.
Kościół:
Miejscowości:Ewunin, Józefin, Leszczyna, Ostrów kol., Ostrów w., Popkowice, Popkowice Księże, Skorczyce w., Zadworze w.,


POWRÓT
Print Friendly, PDF & Email