Parafia

Kraśnik, pw. Wniebowzięcia NMP

Strona WWW: http://sanktuarium.krasnik.pl/
Wezwanie:Wniebowzięcia NMP
Liczba wiernych:11619
Erygowana:1325 rok
Odpust:Wniebowzięcia NMP - 15.08
św. Michała Arch. - 29.09
Msze święte:niedziele i święta: 7:30, 9, 10:15, 12, 18
w Domu Pom. Społ. o 15:15
dni powszednie: 6:30, 7, 8:30, 18
u Sióstr co 2 tyg .o 19:00
Kancelaria:czynna w dni powszednie 10 -13 i 15 -18
Adres:ul. Klasztorna 3
23-200 Kraśnik
Telefon:81 825 24 65
Księża :Zamorski Jerzy Tadeusz
Sachadel Marek
Wójcik Mariusz Paweł
Wójcik Rafał
Historia parafii:Par. istniała na pewno już na pocz. XIV w. Są przypuszczenia, że została przeniesiona ze Struży, gdzie miała być już w 1260 r. Dość wcześnie funkcjonował w Kraśniku inny ośrodek duszpasterski - przy drewnianym k-le na wzgórzu zamkowym; świątynia ta należała do Sióstr Franciszkanek.
W II poł. XV w. Jan z Tęczyna sprowadził tu Kanoników regularnych z klasztoru Bożego Ciała w Krakowie ( 1468 r.) Budynki klasztorne powstały na przełomie XV i XVI w., dalsza rozbudowa - w I poł. XVII w. ( zabudowania dziś istniejące odrestaurowano i przerobiono w XIX i XX w. z zachowaniem śladów pierwotnej, późnogotyckiej architektury.) Zakonnikom powierzono troskę o duszpasterstwo par. i świątynię. Klasztor przejął dawne uposażenie proboszczowskie, zwiększone poprzez nowe nadania ( głównie Tęczyńskich); place, ogrody, folwark. Kanonicy prowadzili więc szkołę, istniała biblioteka - jedna z najbogatszych na Lubelszczyźnie ( po kasacie księgozbiór przekazano do Lubelskiego Semianrium Duchownego). Funkcjonowało skryptorium, w którym przepisywano książki nie tylko na użytek klasztoru. Natomiast przy k-le Św. Ducha zakonnicy prowadzili szpital dla starców i chorych. Dla lepszego obsłużenia rozległej parafii wybudowali także na pocz. XVII w. kościół w Rzeczycy Księżej. Dodatkowo mieli jeszcze troskę duszpasterską o kościół w Struży, wyb. w II poł. XVII w. przez Teresę Zamoyską. Klasztor Kanoników skasowano w 1864 r.
W życiu religijnym wielką rolę odgrywały bractwa, m. in. różańcowe i św. Franciszka.
Od 1864 r. duszpasterstwo przejęli księża diecezjalni, dawny budnek klasztorny wykorzystano na mieszkania dla księży i służby kościelnej oraz skrzydło na siedziby różncyh instytucji świeckich. Dopiero w 1981 r. zwrócono je prawowitemu właścicielowi par. Po remoncie mieści się tam archiwum i sale katehcetyczne.
W czasach przynależności do diec. krak., Kraśnik wchodził do archidiakonatu zawichojskiego, dek. Urzędów, od 1918 r., do nowoutworzononego dek. Kraśnik.
W parafii istnieje lokalny kult MB Kraśnickiej, św. Antoniego, św. Józefa i Chrystusa Ukrzyżowanego (XIX-wieczna kaplica Jezusa Ukrzyżowanego)
Po II wojnie światowej ożywioną działalność charytatywną rozwinął tu ks. Stanisław Zieliński, rektor k-ła Św. Ducha. Oprócz Kanoników regularnych i SS. Franciszkanek, działających dawniej w Kraśniku, były tu w latach 50-tych SS. Opatrzności Bożej, a od 1955 r. pracują Siostry Pasjonistki.
Na terenie par. istnieje trzeci z kolei cmentarz grzebalny w Kraśniku, od 1835 r. o pow. 6 ha, powiększony o 2 ha w 1979 r.
W archiwum są m. in. akta urodzonych od 1629 r., zaślubionych od 1735 r., kronika par. od 1915 r.
Archiwum zakonne przewieziono do klasztoru Bożego Ciała w Krakowie.
Kościół:
Miejscowości:Kraśnik, Słodków I, Spławy, Struża, Wyżnica kol.,


POWRÓT
Print Friendly, PDF & Email