Parafia

Łopiennik, pw. św. Bartłomieja

Strona WWW: http://www.parafialopiennik.pl
Wezwanie:św. Bartłomieja
Liczba wiernych:2902
Erygowana:1430 rok
Odpust:św. Bartłomieja - niedziela po 24 sierpnia
Msze święte:niedziele: 7:30, 9:00, 12:00, 16:00
w okresie wakacyjnym 9:00, 12:00, 16:00
10:30 w Dobryniowie i Majdanie Krzywskim
dni powszednie: 7:30, 18:00
od Adwentu do Wielkanocy 7:30, 8:00
Kancelaria:czynna codziennie 8-15 i wg potrzeby
Adres:Łopiennik Nadrzeczny 106
22-351 Łopiennik
Telefon:82 577 31 12
Księża :Mazurek Sławomir Józef
Jasiński Piotr
Historia parafii:Powstała po 1426 r., udokumentowana wzmianka z 1455. Dobre uposażenie par. uległo pomniejszeniu w II poł. XIX w. - rząd carski pozostawił 6 mórg ziemi.
W czasach przedrozbiorowych i w XIX w. teren par. zamieszkiwali łacinnicy i grekokatolicy. Do kasaty unii, 1875 - posiadali swoją par. w Łopienniku Podleśnym. Później unicki kościół zamieniono na cerkiew, funkcjonującą do czasów I wojny światowej. Po dawnych unitach pozostał nieczynny cmentarz grzebalny w Łopienniku Podleśnym.
Natomiast cmentarz katolicki, używany obecnie powstał prawdop. ok. 1827 r. w czasie budowy poprzedniej świątyni par.
W życiu religijnym dużą rolę odgrywały bractwa; ostatnio rozwija się kult obrazu MB Nieustającej Pomocy.
W okresie międzywojennym istniała biblioteka, licząca 548 tomów. W czasie wojny została zniszczona.
Archiwum par. zawiera m. in. akta metrykalne od 1683 r., księgi zaślubionych od 1797 r., zmarłych od 1763, kronikę par. od 1921 r. i in. dokumenty sięgające XVIII w.
Z par. łopiennickiej pochodzi obecny abp senior Bolesław Pylak.
Kościół:
Miejscowości:Dobryniów kol., Dobryniów w., Krzywe kol., Krzywe w., Łopiennik Dolny kol., Łopiennik Dolny w., Łopiennik Górny, Łopiennik Nadrzeczny, Łopiennik Podleśny kol., Łopiennik Podleśny w., Majdan Krzywski, Nowa Wieś, Nowiny, Olszanka kol., Olszanka w.,


POWRÓT
Print Friendly, PDF & Email