Parafia

Gorzków, pw. św. Stanisława BM

Strona WWW: http://parafiagorzkow.strefa.pl
Wezwanie:św. Stanisława BM
Liczba wiernych:2458
Erygowana:1406 rok
Odpust:św. Stanisława bm - 8.05
Msze święte:niedziele i święta: 8:30, 10, 12, 16, w Borowem 14:30 (IV-X), 16 (XI-III)
dni powszednie: 7, 7:30
7, 19 (maj i czerwiec)
7:30 i 17 (październik )
Kancelaria:czynna 8-20
Adres:ul. Rynkowa 25
22-315 Gorzków
Telefon:84 683 85 21; 81 683 85 57
Księża :Wołoszyn Andrzej Czesław
Historia parafii:Par. utworzona ok. 1404 r. Pocz. uposażona przez rodzinę Gorzkowskich, później Sobieskich. W okresie reformacji świątynię zniszczono ( 1568 r.), proboszcza wypędzono. Parafianie pozostali bez duszpasterza przez ponad 50 lat. Od końca XVII w. funkcjonował tu szpital par. dla ubogich, działały bractwa, różańcowe od pocz. XVII w. i Trójcy Św. od poł. XVIII. Była też biblioteka, istniejąca do dziś.
Na terenie par. w latach 1926-28 powstała par. narodowa z kościołem, duchownym, należy do niej kilkadziesiąt rodzin.
Archiwum zawiera m. in. kronikę od 1920 r., księgę zaślubionych od 1724 r., akta urodz. od 1810, księgi wizytacji kanonicznych od 1920 .
Kościół:
Miejscowości:Antoniówka, Baranica, Bobrowe kol., Bobrowe w., Borów kol., Borów w., Chorupnik kol., Chorupnik w., Czysta Dębina kol., Czysta Dębina w., Felicjan w., Gorzków kol., Gorzków os., Gorzków w., Góry, Józefów, Olesin, Potasznia, Suszeń, Widniówka, Wielkopole kol., Wielkopole w., Wielobycz kol., Wielobycz w., Wiśniów, Zamostek,


POWRÓT
Print Friendly, PDF & Email