Parafia

Dąbrowica, pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny

Strona WWW: http://www.dabrowica.diecezja.lublin.pl/
Wezwanie:Narodzenia Najświętszej Maryi Panny
Liczba wiernych:2748
Erygowana:1950 rok
Odpust:Narodzenia NMP - 8.09
Msze święte:niedziele: 8:00, 10.00, 11:30 i 17:00
dni powszednie: 17:00 i 18:00
Kancelaria:czwartek i piątek: 15:30-16:30
sobota: 10:00-11:00
Adres:ul. Magnoliowa 3
21-008 Dąbrowica
Telefon:81 502 08 93
Księża :Głusiec Waldemar
Paśnik Michał Andrzej
Historia parafii:Od XIV w. do pocz. XVIII Dąbrowica była siedzibą rodu Firlejów.Posiadali oni tu wspaniały zamek, który uległ zniczszczeniu w czasach najazdu szwedzkiego. Obok tej rezydencji istniała kaplica uposażona w 2 łany pola i łąki. Od 1532 r. przebywał tu kapelan. Kiedy w okresie reformacji ród Firlejów przeszedł na protestantyzm, kapelan musiał opuścić Dąbrowicę. Pojawił się jednak znowu pod koniec XVI w. W XVIII w. zamek i kaplica zostały splądrowane przez Szwedów i nie powróciły już do dawnej świetności. W końcu XIX w. majątek pozostawał w rękach Żyda Berka Zalzmana, dopiero po I wojnie światowej wykupili go jezuici z przeznaczeniem na zaplecze gospodarcze dla powstającego w Lublinie "Bobolanum". W jednym z pomieszczeń dawnego zamku urządzono wówczas kaplicę. W marcu 1950 r. majątek został przejęty przez Państwowy Fundusz Ziemi. 19.03.1950 r. została erygowana parafia. Pozostawiono przy niej ok. 2, 8 ha ziemi w charakterze używania. Dnia 27.09.1966 r. par. uzyskała akt notarialny na areał ziemi jako własność. Obecnie po powiększeniu cmentarza i przekazaniu części ziemi na Caritas Archidiecezji Lubelskiej wg decyzji Biura Notarialnego z dn. 27.05.98 r. parafia posiada 3, 26 ha ziemi.
Jezuici przebywali w Dąbrowicy do 6.02.1961 r. prowadząc także duszpasterstwo parafilne. Po nich administrację przejęli księża diecezjalni.
Sama parafia powstała z terenów par. św. Pawła w Lublinie. Pocz. należały do niej: wieś i kol. Dąbrowica. Później dołączono jeszcze wioski: Dębówka, Wola Sławińska, Szerokie, i część kol. Płouszowice. W 1982 r. do nowego ośrodka duszpasterskiego pw. św. Staisława BM w Lublinie odłączno Dębówkę i część Woli Sławińskiej, zaś w 1993 r. część par. Dąbrowica weszła do nowopowstałej par. Trójcy Świętej. Par. należała kolejno do dekanatów: Lublin, Lublin Podmiejski, zaś od listopada 1982 r. do konopnickiego.
W części odbudowanych dawnych pomieszczeń zabytkwych urządzono Diecezjalny Dom Rekolekcyjny i Centrum Caritas - "Dom Spotkania". W budynek ten wkomponowano tzw. basztę Firlejów - dawną wieżę zamkową. Kronika par. oraz akta są prowadzone od 1950 r.
Cmentarz grzebalny założono w 1953 r.
Kościół:
Miejscowości:Dąbrowica, Lublin, Płouszowice kol.,


POWRÓT
Print Friendly, PDF & Email