Parafia

Garbów-Cukrownia, pw. Macierzyństwa NMP

Strona WWW: https://parafiagarbowcukrownia.pl/
Wezwanie:Macierzyństwa NMP
Liczba wiernych:1704
Erygowana:12.06.1993
Odpust:Macierzyństwa NMP - 13.10
Msze święte:niedziele: 8:30, 11:30, 16, 16 - nabożeństwa okresowe
7:30: poniedziałek, czwartek
18: wtorek, środa, piątek, sobota
Kancelaria:czynna codziennie 17-18
Adres:ul. Jana Pawła II 6
21-080 Garbów
Telefon:
Księża :Szuba Marian
Historia parafii:Erygowana 12.06.1993 r. przez abpa B. Pylaka. W jej skład weszły 2 wioski: Zagrody i Przybysławice, należące wcześniej do par. Garbów. Początkowo par. nosiła nazwę Macierzyństwa NMP w Zagrodach. W 1994 r. zmieniono ją na Garbów-Cukrownia. Par. jest w posiadaniu 0, 48 ha ziemi. Pierwszym proboszczem został ks. Marian Szuba.
Postawienie pomiędzy poszczególnymi wsiami parafii na początku XX wieku Cuikrowni "Garbów" zbliżyło te miejscowości. Administracyjnie sa to nadal odrebne sołectwa, chociaz faktycznie stanowią jedną osadę - granica między nimi przebiega dokładnie przez centrum tej miejscowości, którą potocznie nazywa sie Gabrowem II.
U zarania dziejów pisanych, majątek Przybysławice obejmował znacznie większe tereny - ok. połowy dzisiejszej Gminy garbów. Powstanie miejscowości historycy określają na VII lub VIII wiek. Z begiem czasu na gruntach tego majątku lokowano cały szreg nowych wsi (m. in. także Zagrody). Teren ten, jako jeden z pierwszych na Lubelszczyźnie uległ chrystianizacji. Ma to związek z powstaniem kościoła (w XIII a może nawet jeszcze w XII wieku), później także w Garbowie. Można domniemywać, żepierwsza świątynia stanęła na wschodnich gruntach majątku Przybysławice, z którego niebawem wydzielono odrębną osadę przykościelną. Ta teza nie zostało jednak jeszcze wystarczająco udokumentowana choć wiele faktów za nią przemawia (np.: Przybysławice jako jedyne były wsią króewską - i to wsią, z której dziesięcine pobierał Świętokrzyski klasztor aż do końca Rzeczpospolitej). Skądinąd wiadomo, że to właśnie zakonnicy z Łysej Góry przenieśli na te ziemie wiarę Chrystusa.
Od czasów ukształtowania sie na Lubelszczyxnie organizacji parafilnej, Przybysławice przynależały do parafii garbów. Dopiero w 1984 r. ks. proboszcz Stanisław Wąsik postawił tam kaplicę. Stała sie ona podstawą zawiązania parafii, którą erygowano dekretem abpa B. Pylaka.
Kościół:
Miejscowości:Cukrownia, Garbów, Przybysławice, Zagrody,


POWRÓT
Print Friendly, PDF & Email