Parafia

Chełm, pw. Narodzenia NMP

Strona WWW: http://bazylika.net/
Wezwanie:Narodzenia NMP
Liczba wiernych:13728
Erygowana:1931 rok
Odpust:Narodzenia NMP - 8.09
Msze święte:niedziele: 7, 8, 9:30, 11, 12:30, 16, 18
święta nie respektowane przez wł. cywilne i nieobowiązujące: 7, 8, 9, 10, 16, 18
dni powszednie: 7, 8, 18
Kancelaria:czynna w dni powszednie 9 - 11, 16 - 17:30
Adres:ul. Lubelska 2
22-100 Chełm
Telefon:82 565 24 75
Księża :Bownik Kazimierz Walenty
Kwiatosz Marek Józef
Sternik Andrzej
Tujak Stanisław August
Gołofit Paweł
Majewski Szymon
Soja Damazy
Kowalski Arkadiusz Karol
Dudziński Mikołaj
Historia parafii:W I poł. XIII w. na Górze Chełmskiej książę Daniel Romanowicz wybud. drewnianą cerkiew prawosławną ( po pożarze ok. 1255 r. powstała murowana), do końca XVI w. była ona katedrą grekokatolicką. W I poł. XVII w. osadzono tu bazylianów. Klasztor dla nich wybud. w latach 1640-49. Na pocz. XVIII w. wybud. także pałac biskupi. Budynek w nieco zmienionym stanie , w 1836 r. odnawany, później powiększony istnieje do dziś. Po 1920 r. przystosowany na klasztor Jezuitów, potem plebanii. Działało tu również grekokatolickie semanrium duchowne.
Od niepamiętnych czasów w katedrze istniał kult Matki Bożej. Szczególną czcią jest otaczany cudowny obraz MB Chełmskiej. Modlili się przed nim unici i łacinnicy. W XVII w. obraz ten król Jan Kazimierz miał w obozie pod Beresteczkiem, a po zwycięskiej bitwie obraz odbył peregrynację po znacznej części kraju. Pierwsza koronacja była w 1765 r. W 1875 r. nastąpiła kasata unii, katedrę zamieniono na cerkiew, a rezydencja biskupów unickich stała się siedzibą biskupów prawosławnych. Rozpoczął się czas prześladowania unitów. Po zakończeniu I wojny światowej cały obiekt wraz z świątynią, zabudowaniami i rozległym parkiem oddano Kościołowi. W latach 1920-31 pracowali tu Jezuici. 22.10.1931 r. bp Marian Fulman erygował parafię. Uposażono ją w 4 ha ziemi pobazyliańskiej. Wielkie zasługi w organizowaniu nowej par. i rozwoju kultu maryjnego położył ks. kan. Julian Jakubiak. W czasie II wojny światowej kościół i zabudowania zajęli prawosławni. Par. funkcjonowała przy k-le Rozesłania App, mając tam wyznaczone dla siebie godziny nabożeństw. W sierpniu 1944 r. katolicy powrócili do dawnej świątyni. W rozwoju życia duszpast. ponownie istotne miejsce zajął kult obrazu MB Chełmskiej. Główne uroczystości odbywają się corocznie 8.09. Koronacja obrazu nastąpiła w 1946 r. i ponownie po kradzieży koron w 1957 r.
Już przed II wojną światową zorganizowano przy par. orchonkę dla dzieci. Po wojnie, staraniem ks. M. Mrozka i SS. Służebniczek Dębickich, powstal sierociniec. Podobnie zorganizowano przedszkole. Opiekę nad tymi instytucjami przejął Caritas. Później powstał tu Państwowy Dom Dziecka. Przy par. od 1947 r. działa biblioteka licząca ponad 4000 tomów. Przed II wojną na terenie par. było: ok. 850 prawosławnych, 250 protestantów, 55 narodowców i 4100 osób wyznania mojżeszowego. Postostało obecnie kilkanaście rodzin prawosławnych i in. wyznań.
Archiwum par. przechowuje księgi metrykalne od 1931 r., kronikę, wizytacje i in. Są tu także dokumenty z okresu działalności Jezuitów.
Kościół:
Miejscowości:Chełm,


POWRÓT
Print Friendly, PDF & Email