Ośrodek katechumenalny – chrzest dorosłych

OŚRODEK KATECHUMENALNY
ARCHIDIECEZJI LUBELSKIEJ

PRZYGOTOWANIE DO CHRZTU DOROSŁYCH

Osoby dorosłe, które chciałyby przyjąć sakrament chrztu świętego powinny zgłosić się do proboszcza w miejscu swojego zamieszkania.

Proboszcz powinien zgłosić taką osobę do odpowiedzialnego za ośrodek katechumenalny w Archidiecezji Lubelskiej, ks. Michała Zybały (dane teleadresowe dostępne w informatorze archidiecezjalnym).

Sami zainteresowani mogą również zasięgnąć wszystkich niezbędnych informacji pisząc na adres: ewangelizacja.lublin@gmail.com


CATECHUMENAL CENTRE OF THE ARCHDIOCESE OF LUBLIN
PREPARATION FOR BAPTISM OF ADULTS

Adults who would like to receive the sacrament of baptism should contact the parish priest in their place of residence.

The parish priest should report the person to the priest in charge of the catechumenal centre in the Archdiocese of Lublin, Fr. Michał Zybała.

All the necessary information may also be obtained by writing to the e-mail address: ewangelizacja.lublin@gmail.com

Print Friendly, PDF & Email