Życzenia Metropolity Lubelskiego na Święta Paschalne 2019

Chrystus zmartwychwstał! To najważniejsza wiadomość, jaką kiedykolwiek oznajmiono człowiekowi! Chrystus zmartwychwstał i wszystkim, którzy w Niego wierzą, otworzył drogę do zwycięstwa nad grzechem i śmiercią.

Razem ze świadkami pustego grobu wyznajemy, że Chrystus żyje w swoim Kościele. Wierzymy, ze wędruje z nami po kamienistej drodze życia, udzielając nam darów i owoców Bożego Ducha.

Razem z uczniami zdążającymi do Emaus wołamy: Zostań z nami, Panie! Oświeć nas blaskiem Twojego słowa i pozwól nam Cię poznać po Łamaniu chleba. Uczyń nas światłem i poślij do Jerozolimy współczesnego świata — aby ludzie widzieli nasze dobre czyny i chwalili Ojca, który Cię wskrzesił z martwych.

Życzę radosnych Świąt Paschalnych
+ Stanisław Budzik

Pomiędzy nami idziesz, Panie, / Po kamieniste] drodze życia / I słuchasz słów zrodzonych z lęku / Przed jutrem pełnym tajemnicy.

Już dzień się chyli na zachodzie, / Wieczorny mrok spowija ziemię; / Pozostań z nami, wieczne Światło, / Na Twą obecność otwórz serca.

Niech wiara, pokój i nadzieja / Napełnią dusze Twoich uczniów, / By mogli głosić wobec świata, / Że powróciłeś w blasku chwały.

O nieśmiertelny Królu, Chryste, / Niech Tobie, Ojcu i Duchowi / Radosne zabrzmi Alleluja / W przestworzach nieba i na ziemi.

z wielkanocnej Liturgii Godzin

fragment obrazu: Jan Widens, Chrystus z uczniami w drodze do Emaus, Ermitaż [www.gaudium.pl]

Print Friendly, PDF & Email