Zmarł prof. Andrzej Nikodemowicz – pogrzeb: 1.02.2017

W dniu 28 stycznia 2017 r. zmarł prof. Andrzej Nikodemowicz, wybitny kompozytor, pianista i pedagog, jeden z czołowych współczesnych twórców muzyki sakralnej, wykładowca Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, przez 10 lat dyrygent chóru w Wyższym Seminarium Duchownym w Lublinie.

Profesor Nikodemowicz urodził się 2 stycznia 1925 we Lwowie. W Konserwatorium we Lwowie ukończył kompozycję u Adama Sołtysa oraz grę na fortepianie pod kierunkiem Tadeusza Majerskiego. Wykładał kompozycję, teorię muzyki i grę na fortepianie w macierzystej uczelni do 1973 roku, kiedy to komunistyczne władze zwolniły go z konserwatorium we Lwowie za przekonania religijne, a jego kompozycje objęto zakazem wykonywania w Związku Radzieckim.

W 1980 roku wraz z rodziną przeprowadził się na stałe do Polski i zamieszkał w Lublinie. Wykładał przedmioty teoretyczne i kompozycję w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim oraz na Uniwersytecie im. Marii Curie-Skłodowskiej. W latach 1982-92 był dyrygentem chóru w Wyższym Seminarium Duchownym.

W 2003 roku św. Jana Pawła II przyznał prof. Andrzejowi Nikodemowiczowi papieskie odznaczenie ?Pro Ecclesia et Pontifice”, a 8 stycznia 2010 r. decyzją Rady Miasta Lublin otrzymał on tytuł Honorowego Obywatela Lublina.

 

UROCZYSTOŚCI POGRZEBOWE – 1 lutego 2017 r. (środa):

12.30 – Archikatedra Lubelska – dźwiękowy portret Zmarłego w Archikatedrze Lubelskiej rozpocznie
13.00Archikatedra Lubelska – Msza św. pogrzebowa
15.00 – Cmentarz przy ul. Lipowej – złożenie ciała zmarłego do grobu (kondukt formuje się przy bramie głównej)

 

więcej:

? culture.pl
? KUL
? Gość Lubelski

foto: Archiwum KUL

R.I.P.

Print Friendly, PDF & Email