Zmarł ks. kan. Leonard Zaręba

W dniu 5 listopada 2017 r., zmarł

ks. Leonard Wojciech ZARĘBA

Kanonik honorowy Kapituły Lubelskiej
Kanonik honorowy Kapituły Zamojskiej

Urodzony: 30 października 1930 r. w Lublinie (zmarł w 88. roku życia)
Święcenia prezbiteratu: 25 lutego 1956 r. (zmarł w 62. roku kapłaństwa)


Wikariusz w parafiach:

Serniki, pw. św. Marii Magdaleny: 02.03.1956 r. – 22.06.1957 r.
Batorz, pw. św. Stanisława BM: 22.06.1957 r. – 30.04.1958 r.
Bychawa, pw. św. Jana Chrzciciela i św. Franciszka z Asyżu: 30.04.1958 r. – 02.07.1966 r.
Turobin, pw. św. Dominika: 02.07.1966 r. – 29.12.1970 r.

Proboszcz parafii:

Wygnanowice, pw. Narodzenia NMP: 29.12.1970 r. – 01.07.2000 r.

Emeryt od 1 lipca 2000 r.


Pogrzeb odbędzie się w piątek, 10 listopada 2017 r., o godz. 11.00.w parafii pw. Narodzenia NMP w Wygnanowicach 

Po Mszy św. nastąpi złożenie ciała Zmarłego na cmentarzu parafialnym.

R.I.P.

Print Friendly, PDF & Email