Ze sobą. Świadectwa małżonków o swoim powołaniu – Nowość „Gaudium”

Wydawnictwo Archidiecezji Lubelskiej „Gaudium” przygotowało dla Czytelników nową książkę zatytułowaną Ze sobą. Świadectwa małżonków o swoim powołaniu.

Po opublikowanym w roku 2019 tomie świadectw osób konsekrowanych i kapłanów noszącym tytuł Za Nim, Wydawnictwo „Gaudium” przygotowało obecnie książkę zatytułowaną Ze sobą, zbierającą świadectwa małżonków, którzy opisują różne chwile ich wspólnego życia, a szczególnie przełomowe momenty decydujące o zawarciu małżeństwa i jego realizacji zgodnie z planem Bożym.

Każde ze świadectw – w przypadku pierwszej książki, jak i tej – to opisana różnymi słowami, obrazami literackimi historia życia, nawet jeśli nie całego, to tych przełomowych momentów decydujących o zmianie jakościowej w rozumieniu i przeżywaniu swojej drogi życiowej. Świadectwa małżonków, którzy przeżyli we wspólnocie małżeńskiej dwadzieścia lub więcej lat, mogą być pomocne w tym, by przejrzeć się w nich jak w lustrze, można również szukać w nich mądrości, która pozwoli doskonalej realizować swoje powołanie.

ks. Marek Szymański, Dyrektor Wyd. „Gaudium”, fragm. Przedmowy

Ze względu na panującą sytuację epidemiologiczną i wprowadzone obostrzenia sanitarne spotkanie promocyjne – zaplanowane na 22 października 2020 r. – zostało odwołane. Niemniej książka dostępna jest w księgarniach i w wydawnictwie: www.gaudium.pl

Prezentowana książka jest zbiorem świadectw małżonków na temat ich wspólnej drogi, którą przebywają dziś jako mąż i żona, a wcześniej jako narzeczeni odkrywający miłość swego życia. (…) Książka zawiera dwadzieścia pięć świadectw. Napisali je małżonkowie z różnym stażem wspólnego życia: od dwóch do czterdziestu sześciu lat trwania w związku sakramentalnym. (…) Autorami są przede wszystkim mieszkańcy naszego kraju, różnych jego części, żyjący zarówno w wielkich miastach, jak i w miasteczkach czy na wsi. Trzy świadectwa napisali rodacy przebywający za granicą. Dwie pary mieszkają w USA i jedna w Irlandii. Jest także jedno małżeństwo ze Słowenii.

ks. Wojciech Rebeta, fragm. Wstępu

Szczególnie budująca jest prawda o wychodzeniu ludzi z różnego rodzaju trudności życiowych, czasem z sytuacji po ludzku beznadziejnych. Niezwykle cenne jest ukazanie praktycznego sposobu, w jaki zostały pokonane trudności. Nie tylko daje to nadzieję ludziom, którzy znajdują się w podobnych sytuacjach, lecz także podpowiada konkretne wskazówki, jak można pokonać dany kryzys. Pod tym kątem książka jest bezcenna. Opowiada historie życia małżonków, którzy przeżywali najprzeróżniejsze, nieraz dramatyczne, trudności i kryzysy: te zawinione (nieczystość, nałogi) i te zupełnie losowe (utrata środków do życia, ciężkie choroby, niepełnosprawność, śmierć dzieci).

Jacek Pulikowski, fragm. Posłowia

www.gaudium.pl


Print Friendly, PDF & Email