Zaproszenie do udziału w diecezjalnej fazie Synodu Biskupów

W niedzielę 17 października 2021 r.  w Archidiecezji Lubelskiej rozpoczęła się faza diecezjalna ogłoszonego przez papieża Franciszka Synodu Biskupów Ku Kościołowi synodalnemu: komunia, uczestnictwo i misja.

W związku z tym każdy, kto ma pragnienie włączenia się w synod papieski, a mieszka na terenie naszej archidiecezji, może udzielić odpowiedzi na pytania synodalne. Na podstawie tych głosów zostanie opracowana synteza diecezjalna.

Odpowiedzi prosimy przesyłać do 15 marca na adres e-mail: sekretariat@synodlublin.pl lub pocztą na adres: Sekretariat Synodu ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2, 20-105 Lublin.

PYTANIA

 • Płeć
 • Wiek
 • Miejscowość: wieś, wieś siedziba gminy, miasto do 10 tys., miasto 11-20 tys., miasto 21-50 tys., miasto 51-100 tys., miasto powyżej 100 tys.

TOWARZYSZENIE

 1. Jakie jest Twoje doświadczenie podążania razem we wspólnocie parafialnej czy diecezjalnej? Ku czemu podążasz? Z kim? Jakie są tego owoce?
 2. Które ze wspólnot w Twojej parafii rozwijają się najbardziej dynamicznie, a które przeżywają kryzys?  Dlaczego tak się dzieje?
 3. Jakich wspólnot czy grup duszpasterskich brakuje w Twojej parafii? (Nie chodzi o podanie konkretnej nazwy, ale o określenie charakteru takiej grupy oraz osób do których powinna być adresowana)

SŁUCHANIE

 1. W jaki sposób w Twojej wspólnocie parafialnej wysłuchiwane są osoby świeckie (zwłaszcza kobiety, ludzie młodzi, osoby z niepełnosprawnością oraz osoby słabiej związane
  z Kościołem)?

ZABIERANIE GŁOSU

 1. Co umożliwia lub utrudnia odważne, szczere i odpowiedzialne wypowiadanie się w naszej wspólnocie?

DIALOG W KOŚCIELE I SPOŁECZEŃSTWIE

 1. W jaki sposób w Twojej wspólnocie rozwiązywane są konflikty i trudności?

WŁADZA I UCZESTNICTWO

 1. W jaki sposób wspólnota parafialna określa cele, do których należy dążyć, drogę do ich osiągnięcia i kroki, jakie należy podjąć? Kto te cele określa i kto ocenia owocność tych działań?
 2. W jaki sposób w parafii funkcjonuje Rada Duszpasterska?

ROZEZNAWANIE I PODEJMOWANIE DECYZJI

 1. Jaki jest w Twojej parafii związek pomiędzy konsultacją a podejmowaniem decyzji (administracyjnych, ekonomicznych, duszpasterskich) i jak to jest realizowane w praktyce?
 2. Jakie procedury i narzędzia istnieją w parafii promujące przejrzystość i możliwość weryfikacji podjętych decyzji?

FORMOWANIE DO SYNODALNOŚCI

 1. Co jest mocną stroną duszpasterstwa w Twojej parafii/wspólnocie, w archidiecezji?
 2. Co jest słabą stroną duszpasterstwa w Twojej parafii/wspólnocie, w archidiecezji?

więcej o synodach: synodlublin.pl

Print Friendly, PDF & Email