Wystawa kart świątecznych LPEC u dominikanów

Od Narodzenia Do Zmartwychwstania” – to tytuł wystawy firmowych kart świątecznych Lubelskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej – „Boże Narodzenie”, którą oglądać można w dniach 22 grudnia 2017 – 12 stycznia 2018 roku, w Klasztorze Ojców Dominikanów w Lublinie (ul. Złota 9).

Koncepcja wydawnictwa i wystawy oraz dobór obiektów – Piotr Krzysztof Kuty. Fotografie i reprodukcje – Piotr Maciuk. Opracowanie graficzne – Studio R-ka.

Patronat Honorowy: Abp Stanisław Budzi, Metropolita Lubelski oraz Krzysztof Żuk, Prezydent Miasta Lublin.


Centralnym elementem chrześcijańskiego Wyznania wiary są słowa mówiące o Synu Bożym, który „dla nas ludzi i dla naszego zbawienia zstąpił z nieba i za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem.” W słowach tych dotykamy dwóch wielkich tajemnic wiary: wcielenia i odkupienia, przypominanych i celebrowanych przez Kościół podczas dwóch największych Świąt: Bożego Narodzenia i Zmartwychwstania Pańskiego. Syn Boży przyszedł na świat po to, aby nas odkupić i wyzwolić, aby nam przypomnieć, skąd wyszliśmy, kim jesteśmy i dokąd zmierzamy.

Wszystko, co wielkie, piękne i szlachetne w naszych dziejach, związane jest z chrześcijaństwem. Jest niewątpliwym faktem historycznym, że wejście Polski na mapę Europy i do grona europejskich narodów, jest związane z przyjęciem Chrztu przez Mieszka I. Chrześcijańska nauka o Bogu, który jest miłością, który w Chrystusie stał się człowiekiem, który za nas umarł i dla nas zmartwychwstał, powoli wsiąkała w umysły naszych przodków, przemieniała ich sposób myślenia i życia, kształtowała ich obyczaje, tradycję i kulturę. Powoli stawała się ich własnością, ich bogactwem, ich najwyższym dobrem. W 2016 roku uroczyście obchodziliśmy 1050. rocznicę Chrztu Polski, a rok później świętowaliśmy 700-lecie praw miejskich Lublina.

W tym kontekście pragnę z radością powitać inicjatywę ponownego wystawienia kart świątecznych propagujących skarby siedmiowiekowego dziedzictwa kultury chrześcijańskiej Lublina. Pomysłodawcą, autorem koncepcji tego wydawnictwa i dotychczas wydanych kart jest Piotr Krzysztof Kuty. Wszystkie reprodukcje i fotografie zdobiące karty wykonał znany i ceniony lubelski fotografik Piotr Maciuk, zaś opracowanie graficzne kart jest dziełem lubelskiej agencji „Studio R-ka”. Gratuluję pomysłu oraz jego realizacji i ufam, że wystawa uświadomi nam, jak cenne i zobowiązujące dla naszej teraźniejszości i przyszłości jest dziedzictwo chrześcijańskie naszego miasta i regionu.

+ Stanisław Budzik
Arcybiskup Metropolita Lubelski


Print Friendly, PDF & Email