Wspomnienie liturgiczne bł. Stefana Wyszyńskiego – sobota, 28.05.2022

Zgodnie z decyzją Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów z dnia 2 grudnia 2021 roku, w dniu 28 maja przypada wspomnienie dowolne bł. Stefana Wyszyńskiego, biskupa.

Wszechmogący, wieczny Boże, Ty dałeś Kościołowi Błogosławionego Stefana, biskupa, pasterza dobrego i mężnego; spraw, za jego wstawiennictwem, abyśmy służyli tylko Tobie, Jedynemu Bogu, wiernie żyli Ewangelią i miłowali każdego człowieka. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

KOLEKTA

Stefan Wyszyński urodził się 3 sierpnia 1901 roku w Zuzeli. Wstąpił do seminarium duchownego we Włocławku, gdzie w 1924 roku przyjął święcenia prezbiteratu. W 1946 roku został mianowany biskupem diecezji lubelskiej, zaś w roku 1948 arcybiskupem metropolitą gnieźnieńskim i warszawskim, oraz Prymasem Polski. Przez ponad trzy lata był więziony przez ówczesne władze komunistyczne, które prowadziły jawną walkę z Kościołem. Uczestniczył w Soborze Watykańskim II i roztropnie wprowadzał jego decyzje w Kościele w Polsce. Zmarł w opinii świętości 28 maja 1981 roku i został pochowany w Archikatedrze Warszawskiej. [ Liturgia godzin ]

TEKSTY LITURGICZNE:

TV TRWAM: Wyszyński – historia, odc. 10 : Lublin, Warszawa, Gniezno

Print Friendly, PDF & Email