Wręczono medale „Benemerenti in Opere Evangelizationis” 2019

W środę, 23 października 2019 r., wręczone zostały medale Komisji Episkopatu Polski ds. Misji za zasługi w dziele misyjnym kościoła Benemerenti in Opere Evangelizationis. Wśród osób nagrodzonych w tym roku – w kategorii pomocy materialnej i finansowej – znalazła się S. Dorota Ostolska ze Zgromadzenia Franciszkanek Misjonarek Maryi, pracująca w parafii pw.  św. Barbary w Łęcznej.

Medal „Benemerenti in Opere Evangelizationis” został ustanowiony przez Komisję Episkopatu Polski ds. Misji i przyznawany jest w 4 kategoriach: „za zasługi w dziele misyjnym”, „pomoc modlitewna i duchowa”, „pomoc materialna i finansowa misjom” oraz „informacja medialna”. Kategorie zasług zostały uwidocznione na awersie Medalu. Na jego rewersie znalazły się słowa zachęty: „Podziel się Chrystusem”.

Kapituła Medalu pod przewodnictwem ks. bp Jana Piotrowskiego postanowiła o przyznaniu trzech nagród poza stałymi kategoriami, doceniając wyjątkowy wkład laureatów w dzieło ewangelizacji. Wyróżnieni w ten sposób zostali:

 • O. prof. Piotr Nawrot SVD, wybitny misjonarz i muzykolog, pracujący 38 lat na misjach
 • Zgromadzenie Sióstr Służebniczek NMP Niepokalane Poczętej (starowiejskie), zasłużone dla ewangelizacji Afryki
 • Zgromadzenie Służebnic Ducha Świętego od Wieczystej Adoracji, trwające nieustannie od 1990 r. w Nysie na modlitwie za misje

W 2019 roku Kapituła Medalu wybrała 12 laureatów spośród 172 kandydatur zgłoszonych z całej Polski. Nagrodzeni zostali:

Kategoria I
za zasługi w dziele misyjnym

 • O. Andrzej Madej OMI, przełożony misji „sui iuris” w Turkmenistanie
 • Pani Elżbieta Wryk, misjonarka świecka
 • Dr Helena Pyz, Instytut Prymasa Wyszyńskiego, nazywana „Matką trędowatych”

Kategoria II
za pomoc modlitewną i duchową misjom

 • Pani Renata Przewoźnik, animatorka misyjna
 • Kampania Społeczna „Misjonarz na Post”
 • Pani Wanda Socha z Dębicy wspierająca misje sióstr służebniczek starowiejskich

Kategoria III
za pomoc materialną i finansową misjom

 • Fundacja Pomocy Humanitarnej Redemptoris Missio
 • S. Dorota Ostolska ze Zgromadzenia Franciszkanek Misjonarek Maryi
 • Państwo Grażyna i Jacek Broniewscy z Łodzi

Kategoria IV
za informację medialną

 • Dwumiesięcznik Papieskich Dzieł Misyjnych „Misje Dzisiaj”
 • Katolicka Agencja Informacyjna
 • Pani Magdalena Gronek, dziennikarz „Radia Warszawa”
S. Dorota Ostolska z medalem Benemerenti in Opere Evangelizationis (w środku)

S. Dorota Ostolska ze Zgromadzenia Franciszkanek Misjonarek Maryi jest katechetką i animatorką misyjną. Pracuje w parafii pw.  św. Barbary w Łęcznej. Jest inicjatorką i moderatorką Kolędników misyjnych w szkołach i parafiach diec. warszawsko-praskiej (Okuniew) i arch. lubelskiej (Łęczna). Zasłużona dla Papieskiego Dzieła Misyjnego Dzieci, znana z ofiarności materialnej (Kolędnicy misyjni, dzieci komunijne dzieciom misji, kiermasze i inne przedsięwzięcia). Angażuje się w redakcję materiałów PDMD, spotkania formacyjne, prelekcje, kongresy i konkursy. Od 2005 r. współpracuje z sekretariatem krajowym PDMD poprzez działalność w animacji misyjnej w parafii i szkole, na szczeblu diecezjalnym i krajowym oraz poprzez działalność literacką i medialną. Jest autorką scenariuszy katechez, inscenizacji, programów szkoleniowych dla katechetów oraz współautorką materiałów formacyjnych PDMD. Publikuje artykuły poświęcone misjom w prasie lokalnej i krajowej. Z jej udziałem i dzieci przygotowanych przez nią zrealizowano wiele audycji radiowych oraz spot filmowy promujący akcję „Dzieci Komunijne Dzieciom Misji”. Jest członkiem zespołu animatorów misyjnych Archidiecezji Lubelskiej. W Archidiecezji organizuje akcje Kolędników Misyjnych, Parafia św. Barbary pod względem liczby grup kolędniczych jest najbardziej liczna, każdego roku było ponad 25 grup, około 150 zaangażowanych dzieci.

foto: episkopat.pl

Print Friendly, PDF & Email