Wakacje z Caritas Archidiecezji Lubelskiej

Wakacje_z_Caritas-1Od przeszło 15 lat w każde wakacje blisko 500 dzieci wyjeżdża na wakacje razem z Caritas Archidiecezji Lubelskiej. Ich miejscem wypoczynku jest Dom Zawierzenia w Firleju oraz Dom Spotkania w Dąbrowicy. Przyjeżdżają z ternu całej archidiecezji, aby spędzić czas na zabawie, modlitwie i wypoczynku.

Pierwszy turnus tegorocznych wakacji rozpoczął się 04 lipca i potrwał do 15 w Firleju, kolejne odbywały się w dniach od 18 do 29 lipca, od 19 do 30 sierpnia ? wszystkie w Domu Zawierzenia w Firleju i jeden w Domu Spotkania w Dąbrowicy w dniach od 11 do 24 lipca. Na każdym z nich wypoczywało ok. 100 dzieci. Zgodnie z tradycją lat ubiegłych wśród uczestników była również grupa dzieci polonijnych z Białorusi (30 osób).

Podczas dwutygodniowych turnusów dzieci miały wiele okazji do integracji, zabawy, nauki, wypoczynku oraz modlitwy. Każdy dzień był tak zorganizowany, aby w atmosferze przyjaźni i wzajemnej życzliwości, dzieci mogły kształtować swoje charaktery w oparciu o chrześcijańskie wartości. Podczas wypoczynku była również nauka. Dzieci polonijne podczas turnusu w Dąbrowicy brały udział w zajęciach z języka polskiego, które miały na celu zachęcenie do nauki naszego języka ojczystego, umocnić poczucie integracji i więzi z państwem polskim, w tym kształtowania postaw patriotycznych.

Jako opiekunowie wychodzimy z założenia, że dzieci mimo wielu, wielu atrakcji i zabaw jakie im organizujemy muszą mieć czas także czas dla siebie, pobyć ze sobą, nawzajem poznać, porozmawiać.. Po zakończeniu turnusu słyszymy od nich- dobrze że był taki czas, taki czas dla nas. Dajemy im to, czego tak dziś brakuje w kontaktach międzyludzkich ? tak wakacje podsumowuje Marzena Kwiatek wieloletnia kierowniczka wypoczynku nad Firlejem.

Wakacje_z_Caritas-2Ostatni z tegorocznych turnusów (19.08-30.08) pod kierownictwem ks. Wiesława Kosickiego, dyrektora Caritas Archidiecezji Lubelskiej był realizowany w ramach projektu ?Lato w Firleju ? kopalnia talentów?. Jego celem było rozbudzenie zainteresowania dzieci i młodzieży kulturą i jej formami oraz możliwościami wykorzystania poszczególnych elementów do zabawy czy nauki, poprzez udział dzieci i młodzieży w warsztatach tematycznych.

Wakacje dla Caritas Archidiecezji Lubelskiej to nie tylko organizacja wypoczynku dla najmłodszych to również wczasorekolekcje dla niepełnosprawnych. Co roku, w Domu Spotkania w Dąbrowicy przyjeżdżają z całej Polski, aby uczestniczyć w wakacjach przepełnionych Bogiem, modlitwą i opieką wolontariuszy.

wakacje_dabrowica? Odpoczywać można wszędzie, ładować te fizyczne akumulatory można w wielu miejscach, ale nie znam takiego drugiego miejsca jak Dąbrowica, gdzie tak mocno doświadcza się obecności Pana Boga w drugim człowieku. Przyjeżdżam tu od 3 lat, za rok też tu będę. Nie wyobrażam sobie wakacji bez tego miejsca ? tak na pytanie dlaczego warto brać udział we wczasorekolekcji odpowiedział ich uczestnik Michał.

Wypoczynek nie mógłby się odbyć bez wolontariuszy, którzy na co dzień pielęgnują i pomagają osobom niepełnosprawnym. Towarzyszą im od rana do nocy, myjąc, karmiąc, pomagając ubrać się i poruszać po ośrodku. Każdy turnus to nie tylko odpoczynek, ale również wzmocnienie duchowe, wzajemne poznawanie się, nauka życia i szacunku wobec każdego człowieka. To czas nauk rekolekcyjnych głoszonych przez ks. Bogusława Suszyło i ks. Marcina Pidka.

Warto również zaznaczyć, że tegoroczne wakacje były wyjątkowe jeszcze pod innym względem. Rozpoczęły się warsztato-rekolekcjami dla wolontariuszy Caritas. W dniach od 26 czerwca do 2 lipca ponad stuosobowa grupa młodzieży w wieku od 13 do 19 lat spędziła tygodniowy wypoczynek w Domu Zawierzenia nad Firlejem.

 

Grupa 20 dzieci polonijnych z Białorusi mogła przyjechać do Polski w ramach realizacji zadania publicznego Ministerstwa Edukacji Narodowej ?Wspieranie oświaty polonijnej w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz organizowania kolonii i innych form letniego wypoczynku dzieci i młodzieży? w 2015 roku; 10 dzieci polonijnych zaprosiliśmy ze środków własnych Caritas Archidiecezji Lubelskiej. Wypoczynek dla pozostałej grupy 50 dzieci zorganizowała Fundacja Dantis (powołana przez Caritas Archidiecezji Lubelskiej), która otrzymała dofinansowanie w ramach realizacji zadania współfinansowanego ze środków otrzymanych od Wojewody Lubelskiego, w imieniu którego działa Lubelski Kurator Oświaty.
Zadanie ?Lato w Firleju ? kopalnia talentów? jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Wojewody Lubelskiego w imieniu którego działa Lubelski Kurator Oświaty; ??Lato w Firleju ? kopalnia talentów?. Tytuł zadania: Akademia kultury fizycznej i sportu Caritas.

Print Friendly, PDF & Email