Ustanowienie nowych lektorów – ministrantów Słowa Bożego

W pierwszy czwartek miesiąca, 5 maja 2016 r., w parafii pw. Matki Bożej Różańcowej w Lublinie (Sanktuarium Matki Bożej Latyczowskiej), Ksiądz Arcybiskup Stanisław Budzik powołał do funkcji lektora 300 chłopców, którzy będą czytać w parafiach Słowo Boże.

Od października ubiegłego roku prowadzony był w dekanatach naszej archidiecezji kurs lektorski. Każdy z Duszpasterzy Dekanalnych miał za zadanie przygotowanie kandydatów, poprzez spotkania formacyjne, do służby Słowu Bożemu.

Odczytywanie słowa Bożego w liturgii powierza się także odpowiednio przygotowanym ministrantom, jednakże, jak czytamy w Instrukcji Episkopatu Polski w sprawie udzielania posługi lektora i akolity świeckim mężczyznom z dnia 2 X 2007 r., w pkt 10: „Należy odróżnić praktykę błogosławienia młodych chłopców do czytania słowa Bożego od posługi lektora. Nie otrzymują oni posługi lektoratu, lecz błogosławieństwo do spełnienia funkcji czytania słowa Bożego w podczas liturgii.”

Fot.: Urszula Buglewicz, Niedziela-Lublin

Print Friendly, PDF & Email