TV lectio divina – XXVI Niedziela zwykła „C” (Łk 16, 19-31)

Śmierć utrwala wszystko, bogacz nawet po śmierci nie był w stanie żałować za brak empatii, za butne serce wobec Boga a zwłaszcza wobec drugiego człowieka. Skupiony na rozkoszach życia w samotności, tak pozostał na wieki i zgotował sobie piekło. Tak, piekło, które byśmy chcieli dziś skasować – piekła nie ma. Chrystus rzeczywiście otworzył nam bramy NIEBA i zaprasza nas tam, gdzie znalazł się biedak Łazarz – Eleazar tzn. Bóg wspomaga. Zapraszamy was na wspólną medytację biblijną – ks. Józef Maciąg, ks. Paweł Matyaszewski i ks. Robert Muszyński

Print Friendly, PDF & Email