TV lectio divina – XXIX Niedziela zwykła „B” (Mk 10, 35-45)

W życiu doświadczamy nieustannej walki o lepszą pozycję społeczną, lepszą posadę, chcemy być ważniejsi od innych i mieć władzę. Nawet w Kościele tego typu rywalizacja się odbywa. Uczniowie Jezusa właśnie to robili i to ci przez Jezusa szczególnie wybrani chcieli zabezpieczyć sobie najbliższe miejsce przy Panu w Jego królestwie. Jak ich Jezus prostował? zapraszamy na medytację biblijną – ks. Sławek Laskowski, ks. Józef Maciąg i ks. Robert Muszyński Zapraszamy na rekolekcje kapłańskie 19-22.11.2018 PENTEKOSTALIZACJA W KOŚCIELE – ŻYWE DOŚWIADCZENIE PIĘĆDZIESIĄTNICY? SZANSE I ZAGROŻENIA z o. dr. Gabrielem Nannim z Italii, karmelitą bosym http://sfd.kuria.lublin.pl/index.php/…

Print Friendly, PDF & Email