TV lectio divina – XXIV niedziela zwykła „A” (Mt 18, 21-35)

Przebaczenie z serca, temu który jest ci coś winien! Raz i drugi jeszcze może uda się ale zawsze? Zawsze z całego serca darować temu, kto cię prosi? Jaki wpływ na moje życie i życie wspólnoty chrześcijańskiej ma darowanie win – do wspólnej medytacji biblijnej zapraszają ks. Józef Maciąg i ks. Robert Muszyński

Print Friendly, PDF & Email