TV lectio divina – XXI niedziela zwykła „B”

Mowa Ewangelii dziś też dla bardzo wielu jest trudna, nawet nie do zaakceptowania. Obyśmy i my jak św. Piotr mówili: Panie, do kogóż pójdziemy? Ty masz słowa życia wiecznego! To też nie jest wcale takie proste!

Print Friendly, PDF & Email