TV lectio divina – VI niedziela zwykła „A”

Kolejny fragment Kazania na Górze i po raz kolejny zaproszenie Jezusa, żeby pójść za Nim. Dziś o przykazaniach „nie zabijaj”, „nie cudzołóż” i „nie mów fałszywego świadectwa” w wersji Jezusa. Coraz częściej słyszymy ich interpretację nawet nie starotestamentalną ale światową lub po prostu własną. Zapraszamy do wspólnej medytacji: ks. Grzegorz Chudek i ks. Robert Muszyński

Print Friendly, PDF & Email