Trwałość a dynamizm tradycji – konferencja 10.01.2017

Wydział Filozofii KUL oraz Sekcja Filozoficzna Wykładowców Uczelni Katolickich w Polsce zapraszają na Konferencję z cyklu Dydaktyka Filozofii pt. Trwałość a dynamizm tradycji, która będzie miała miejsce 10 stycznia 2017 r. (Collegium Joannis Pauli II, s. 1031).

Wydział Filozofii KUL wspólnie z Sekcją Filozoficzną Wykładowców Uczelni Katolickich w Polsce przy Radzie Naukowej Konferencji Episkopatu Polski organizuje 10 stycznia 2017 r.  doroczne spotkanie poświęcone dydaktyce historii filozofii. Wpisuje się ono w tradycję spotkań kościelnego środowiska filozoficznego.

Spotkania te owocują serią wydawniczą Dydaktyka Filozofii, w ramach której ukazały się tomy poświęcone antropologii, filozofii religii, filozofii przyrody, epistemologii i etyce. W druku są tomy poświęcone metafizyce i filozofii Boga. Informacje o serii wydawniczej Dydaktyka Filozofii można znaleźć na stronie internetowej: www.kul.pl/dydaktyka-filozofii… Poszczególne tomy serii w wersji papierowej i elektronicznej dostępne są w księgarni internetowej Wydawnictwa KUL.

Przyszłorocznemu spotkaniu patronują rocznice śmierci dwóch historyków filozofii z kręgu filozofii chrześcijańskiej. 3 stycznia 2017 r. obchodzimy będziemy 20. rocznicę śmierci ks. prof. Mariana Kurdziałka, a 10 stycznia 2017 r. rocznicę śmierci prof. Jana Czerkawskiego. Mistrzów chrześcijańskiej i polskiej filozofii wspominać będą znakomici filozofowie i równocześnie świadkowie tego filozofowania. Budzącą nadzieję przyszłość polskiej filozofii otwartej na wiarę oraz osób, które tak chlubnie i inspirująco ją tworzyły i tworzą powierzymy Najwyższemu Bogu we Mszy św., której będzie przewodniczył i obdarzy słowem znakomity mediewista abp Stanisław Wielgus, przed laty charyzmatyczny Rektor KUL.

PROGRAM KONFERENCJI:

9.00 – Otwarcie

Marcin Tkaczyk OFM Conv., Prorektor KUL
Monika Walczak, Dziekan Wydziału Filozofii KUL

9.15 – W 20-lecie śmieci ks. prof. Mariana Kurdziałka ? prowadzi Agnieszka Kijewska (KUL)

Kazimierz Wójcik (KUL), Ksiądz Profesor M. Kurdziałek jako nauczyciel historii filozofii
Henryk Anzulewicz (Albertus-Magnus Institut, Bonn), Wkład Księdza Profesora M. Kurdziałka do mediewistyki europejskiej
Ks. Stanisław Bafia (UP JPII), Wkład Księdza Profesora M. Kurdziałka w historię teologii

10.30 – przerwa kawowa

10.45 – W 10-lecie śmierci prof. Jana Czerkawskiego ? prowadzi ks. Rafał Charzyński (KUL)

Ireneusz Ziemiński (US), Postawa filozoficzna profesora J. Czerkawskiego
Piotr Gutowski (KUL), Profesor J. Czerkawski jako nauczyciel historii filozofii
Przemysław Gut (KUL), Profesor J. Czerkawski jako historyk filozofii nowożytnej

12.30 – Msza święta ? przewodniczy abp Stanisław Wielgus (kościół akademicki)

15.00 – Filozofia w starożytności i średniowieczu ? prowadzi Monika Komsta (KUL)

Zbigniew Nerczuk (UMK), Paradygmaty kultury starożytnej, czyli w poszukiwaniu zaginionej Atlantydy
Elżbieta Jung (UŁ), Nowożytne przyrodoznawstwo a filozofia przyrody późnego średniowiecza

16.30 – przerwa kawowa

17.00 – Filozofia nowożytna i współczesna ? prowadzi Agnieszka Lekka-Kowalik (KUL)

Adam Grzeliński (UMK), Nowożytna nauka a nowożytna filozofia
Krzysztof Wieczorek (UŚ), Przełom personalistyczny w filozofii współczesnej

PLAKAT KONFERENCJI (pdf)

2016_trwalosc_1

Print Friendly, PDF & Email