Transmisja Mszy św. z kościoła św. Maksymiliana w Lublinie 3.03.2019

W niedzielę, 3 marca 2019 r., w ramach transmisji niedzielnych Mszy św. z Lubelszczyzny, przeprowadzanych przez TVP3 Lublin, można będzie uczestniczyć w Eucharystii sprawowanej w kościele pw. św. Maksymiliana Kolbe w Lublinie (ul. Droga Męczenników Majdanka 27)

Transmisja rozpocznie się o tradycyjnie o godz. 10.00


KOŚCIÓŁ PW. ŚW. MAKSYMILIANA KOLBE W LUBLINIE

Historia parafii św. Maksymiliana Kolbe w Lublinie rozpoczyna się w 1981 roku, kiedy to – dzięki staraniom bpa Bolesława Pylaka – władze państwowe wyrażają zgodę na budowę kościoła w dzielnicy Lublina Bronowice-Kośminek (7.03.1981), na dawnym polu „Biskupim”, które zostało wcześniej bezprawnie zabrane przez władze państwowe na teren rekreacyjny i budowę przychodni zdrowia. Powołany został Samodzielny Ośrodek Duszpasterski, a już 22 listopada 1981 r. – bp Bolesław Pylak dokonał poświęcenia tymczasowej kaplicy i terenu pod budowę kościoła.

W stanie wojennym, nocą 22 listopada 1982 r. – w rocznicę poświęcenia kaplicy – „nieznani” sprawcy dokonali podpalenia kaplicy. Fakt ten stał się impulsem dla wiernych do wielkiej mobilizacji i odbudowy kaplicy oraz budowy parafialnej świątyni. 21 grudnia 1982 r. oficjalnie erygowano parafię, wydzielając jej granice z obszaru parafii św. Michała Archanioła.

W latach 1982-1986 został wzniesiony nowoczesny kościół murowany według projektu architektów Stanisława Lichoty i Andrzeja Lisa z Lublina. Realizatorem projektu i pierwszym proboszczem parafii był ks. prałat Józef Siemczyk. Uroczystego poświęcenia kościoła dokonał 8 grudnia 1991 r. Biskup Bolesław Pylak. Obok kościoła znajduje się dzwonnica, a w niej trzy dzwony, wykonane przez firmę Felczyńsk: Jan Paweł II, Maksymilian i Maria – o łącznej wadze 2 ton.

WIĘCEJ: http://kolbe.lublin.pl/

MSZE ŚWIĘTE:
niedziele:
7.00, 8.30, 10.00, 11.30 (dla dzieci), 13.00 (chrzcielna), 18.00 (dla młodzieży)  
dni powszednie: 7.00, 18.00 (17.15 – wspólny różaniec)

Print Friendly, PDF & Email