Stefan Kardynał Wyszyński – Nauczyciel Praw Bożych 13.01.2018

Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego oraz Katedra Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II zaprasza na międzynarodową konferencję naukową Stefan Kardynał Wyszyński – Nauczyciel Praw Bożych, która odbędzie się 13 styczni 2018 r. (sobota) w Collegium Jana Pawła II KUL (C-1031 Lublin, Al. Racławickie 14). Konferencję objął patronatem bp Artur Miziński, Sekretarz Generalny Konferencji Episkopatu Polski.

Konferencji towarzyszyć będzie Walne Zebranie Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, a w jego ramach wręczenie Nagrody im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia laureatom: ks. dr. inf. Ireneuszowi Skubisiowi, ks. prof. dr. hab. Wojciechowi Góralskiemu, mec. Stefanowi Hamburze, prof. Peterowi Raina oraz spotkanie opłatkowe.

Print Friendly, PDF & Email