Rekolekcje w Ognisku Światła i Miłości w Kaliszanach

Wszystkim, którzy potrzebują wyciszenia, zatrzymania w biegu życia, odpoczynku, refleksji nad własnym życiem, czasu na podjęcie ważnych decyzji czy odzyskania wewnętrznego pokoju, Ognisko Światła i Miłości proponuje przez cały rok czas wyciszenia czy też rekolekcji w swoim domu w Starych Kaliszanach.

Ogniska Światła i Miłości są wspólnotami osób, które za przykładem pierwszych chrześcijan oddają do wspólnego użytku swe dobra materialne, intelektualne i duchowe; starają się żyć miłością bratnią, urzeczywistniać Bożą rodzinę na ziemi; i przez swe życie modlitwy i pracy w świecie, dawać świadectwo Światła, Dobroci i Miłości.

Na całym świecie istnieje ok. 80 wspólnot. Ich celem jest głoszenie Ewangelii, ale także działalność wychowawcza i edukacyjna. W Polsce istnieją dwie wspólnoty: w Archidiecezji Łódzkiej – Olsza i w Archidiecezji Lubelskiej – Stare Kaliszany.

Wspólnotę w Starych Kaliszanach k. Kamienia nad Wisłą (na terenie Archidiecezji Lubelskiej) tworzy kapłan ? ojciec wspólnoty wraz z 6 osobami świeckimi.

W prowadzonym przez Ognisko domu rekolekcyjnym przyjmowane są zarówno grupy zorganizowane z własnym programem rekolekcji, jak i osoby indywidualne. Sama Wspólnota także organizuje i prowadzi różnego rodzaju dni skupienia i rekolekcje.

Wśród propozycji przygotowanych przez Ognisko w Kaliszanach można znaleźć:

 • Rekolekcje – Biblijny fundament wiary
 • Spotkania Biblijne
 • Rekolekcje w Ziemi Świętej
 • Szkoła modlitwy dla dzieci
 • Rekolekcje dla młodzieży
 • Rekolekcje dla małżeństw i rodzin
 • Rekolekcje pogłębiające
 • Rekolekcje i dni skupienia dla mężczyzn
 • Rekolekcje i dni skupienia dla kapłanów
 • Dni skupienia dla narzeczonych
 • Rekolekcje z postem
 • Rekolekcje – Ora et labora
 • Możliwość grupowych i indywidualnych pobytów

Ognisko utrzymuje się dzięki darmowej pracy członków Wspólnoty, materialnemu wsparciu uczestników rekolekcji i życzliwych ludzi, stąd w kosztach rekolekcji każdy uczestniczy zgodnie ze swoim sumieniem, według realnych możliwości finansowych w duchu dzielenia się z innymi.

szczegółowe informacje na stronie Ogniska: www.ognisko-milosci.pl

Print Friendly, PDF & Email