Prawo kanoniczne dla prawników – studia podyplomowe KUL

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji, Instytut Prawa Kanonicznego organizuje studia podyplomowe – Prawo kanoniczne dla prawników.

Zmieniający się rynek pracy wymaga coraz częściej zdobycia nowych kompetencji lub uzupełnienia już posiadanych. Taką możliwość daje szeroka gama studiów podyplomowych na KUL. Właśnie rusza rekrutacja na kolejną edycję studiów. –  W naszej ofercie znajduje się ponad 30 kierunków, w tym kilka unikatowych w skali Polski. Pełna oferta dostępna jest na stronie http://kandydat.kul.pl/podyplomowe/

dr Dorota Bis, kierownik Uniwersyteckiego Centrum Rozwijania Kompetencji

PRAWO KANONICZNE DLA PRAWNIKÓW

CEL STUDIÓW

Podnoszenie kwalifikacji zawodowych z zakresu kanonicznego prawa małżeńskiego, procesowego, majątkowego i karnego. Istotną wartością w podjęciu studiów jest uwzględnienie nie tylko dorobku nauki, ale również praktyki w zakresie adwokatury kościelnej czy doradztwa postępowania kanonicznego. Służyć temu będzie zapoznanie słuchaczy w szczególności ze specyfiką funkcjonowania prawa kanonicznego oraz odmiennych zasad ich interpretacji.

ADRESACI

Adwokaci, radcy prawni, aplikanci, pracownicy kancelarii, którzy chcą poszerzyć własne kompetencje z adwokatury kościelnej czy doradztwa postępowania kanonicznego. Absolwenci studiów prawniczych. Studenci V roku studiów jednolitych magisterskich.

REKRUTACJA

więcej: http://kandydat.kul.pl/podyplomowe/prawo-kanoniczne-dla-prawnikow/

Print Friendly, PDF & Email