Praktyki religijne i życie sakramentalne w archidiecezji lubelskiej 2022

We wtorek 19 grudnia 2023, w Sekretariacie Konferencji Episkopatu Polski, odbyła się konferencja prasowa, podczas której zaprezentowane zostały dane z „liczenia wiernych w roku 2022”, które odbyło się 9 października 2022 r. Dane zostały opracowane przez Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego SAC (ISKK) i zawarte w Annuarium Statisticum Ecclesiae in Polonia.

Badana jest liczba uczestniczących w niedzielnej Mszy św. („dominicantes”) oraz osób przystępujących do komunii św. („communicantes”) – z podziałem na kobiety i mężczyzn. Wynik badania wyrażany w procentach odnosi się do liczby osób zobowiązanych do uczestnictwa w niedzielnej Eucharystii (nie liczby mieszkańców danej parafii). Ustalenia liczby osób zobowiązanych dokonano globalnie przyjmując, iż nie wlicza się dzieci do lat siedmiu, a ponadto od uczestnictwa w Mszy św. zwolnieni powinny być także chorzy, ludzie starsi o ograniczonych możliwościach poruszania się. Na podstawie analizy struktury demograficznej przeciętnej parafii wiejskiej i miejskiej ustalono, iż jest to 18% populacji, co jednocześnie oznacza, że zobowiązani do uczęszczania na niedzielną Mszę św. stanowią 82% wiernych.

Badanie obu tych niedzielnych praktyk religijnych (dominicantes i communicantes) ma bardziej charakter pomiaru statystycznego niż badania socjologicznego, przynosi jednak dane uściślające lub weryfikujące informacje uzyskiwane w drodze wywiadu socjologicznego. Dzięki zbieranym danym można lepiej zrozumieć przemiany religijności w Polsce. Badanie realizowane jest jesienią każdego roku od ponad 40 lat.

W niedzielę 22 października 2023 roku miało miejsce tegoroczne badanie. W tym roku, po raz pierwszy – testowo, kilka diecezji mogło przesyłać zebrane dane w formie elektronicznej. Do projektu „e-dominicantes” przystąpiły 4 diecezje. Dwie z nich, pelplińska i bielsko-żywiecka korzystały tylko z elektronicznego systemu. Dwie pozostałe – lubelska i wrocławska – mogły korzystać i z systemu, i z tradycyjnego papierowego kwestionariusza. Decyzję w tej sprawie podejmowali poszczególni proboszczowie.

[2022]: W dniu badania, 9 października 2022 r., w niedzielnej Mszy św. w Archidiecezji Lubelskiej uczestniczyło – dominicantes30,0% zobowiązanych katolików (w tym: 61,1% kobiet i 38,9% mężczyzn). Średnia w Polsce: 29,5%
[2021]: Dominicantes w roku poprzednim – 28,0%  Średnia w Polsce: 28,3%
W 2021 roku – w dniu na który zaplanowano badanie (26.09.2021), obowiązywały dyrektywy i obostrzenia rządowe związane z pandemią COVID-19: wierni mogli zajmować połowę wszystkich miejsc w świątyniach (limit nie dotyczył osób w pełni zaszczepionych) oraz funkcjonował obowiązek zakrywania ust i nosa.

[2022]: Do Komunii św. przystąpiło – communicantes – 16,5% zobowiązanych katolików. Średnia w Polsce: 13,9%
[2021]: Communicantes w roku poprzednim – 14,9% Średnia w Polsce: 12,9%

* W 2020 r. ze względu na pandemię COVID-19 badanie praktyk niedzielnych Polaków nie odbyło się.

więcej: https://episkopat.pl/iskk-nieznaczne-ozywienie-zycia-sakramentalnego-po-pandemii/

Archidiecezja Lubelska to obszar 9.108 km2, który zamieszkuje ok. 1 mln 75 tys. osób, z czego blisko milion stanowią katolicy. W archidiecezji funkcjonuje 271 parafii, w tym 7 parafii prowadzonych jest przez zgromadzenia zakonne. Liczba księży diecezjalnych to 969 duchownych, pełniących różne posługi duszpasterskie w diecezji (613) oraz poza granicami diecezji i kraju, zajmujących się pracą dydaktyczno-naukową i pracujących w instytucjach diecezjalnych oraz emerytów.

  • Zestawienie liczby chrztów i pogrzebów w latach 2010-2022
  • Zestawienie liczby osób, które przystąpiły do I Komunii św., sakramentu bierzmowania i zawarły małżeństwo w latach 2010-2022
Print Friendly, PDF & Email