Pierwsza niedziela lipca na jubileuszowej drodze chrzcielnej

W dniu 3 lipca 2016 r. przypada pierwsza niedziela miesiąca. W ramach przeżywanego jubileuszu 1050-lecia Chrztu Polski kontynuujemy nasze rozważania  na ?Jubileuszowej Drodze Chrzcielnej?. Temat pierwszej niedzieli miesiąca lipca jest: ?Świeca – światło„.

Zapalona świeca to nieodłączny element obrzędu chrztu świętego. Światło przenikające ciemności sprawia, że nie błądzimy w mroku; czujemy się pewniej. Dlatego światło staje się metaforą życia w pokoju, którego źródłem jest Duch Święty. (*)

 

MODLITWA JUBILEUSZOWA

Boże, nasz Ojcze, w roku jubileuszu Chrztu Polski / dziękujemy za łaskę wiary,/ za Twoje wejście w dzieje każdego z nas i naszej Ojczyzny,/ za łaskę, która nam nieustannie towarzyszy./ Jezu Chryste, Synu Boży,/ Ty jesteś Panem i Zbawicielem każdego z nas./
Pragniemy i prosimy,/ abyś kierował całym naszym życiem osobistym, rodzinnym i społecznym./
Duchu Święty, źródło życia i miłości,/ wołamy o Twoje dary i charyzmaty,/ abyśmy mogli poznawać Prawdę, kochać Kościół,/ służyć braciom i siostrom miłością ofiarną / i odważnie głosić współczesnemu światu Dobrą Nowinę./
Maryjo, nasza Matko i Królowo,/ święci Patronowie naszej umiłowanej Ojczyzny,/ wspierajcie nas swoim wstawiennictwem,/ abyśmy dochowali wierności łasce chrztu świętego./
Boże w Trójcy Świętej Jedyny,/ bądź uwielbiony, w naszej historii,/ teraz i na wieki wieków. Amen

Zapraszamy do odwiedzania witryny: www.chrzest966.pl

 

INTENCJE APOSTOLSTWA MODLITWY NA LIPIEC 2016

Intencja ogólna:

Aby szanowane były ludy tubylcze, których tożsamość, a nawet egzystencja są zagrożone.

Intencja ewangelizacyjna:

Aby Kościół w Ameryce Łacińskiej i na Karaibach poprzez swoją misję kontynentalną głosił Ewangelię z odnowionym zapałem i entuzjazmem.

 


Przypominamy, że materiały duszpasterskie na pierwsze niedziele miesiąca zawarte są w (*)?Jubileuszowej Drodze Chrzcielnej?, przygotowanej przez Komisję Duszpasterską Komisji Episkopatu Polski (dołączonej do świecy jubileuszowej). Dodatkowe materiały na lipiec i sierpień przekazane zostały wraz z prasą.

Print Friendly, PDF & Email