Otwarcie nowego budynku w Katolickiej Szkole Podstawowej św. Jadwigi w Lublinie

W piątek, 6 października 2023 r. , odbyła się uroczysta inauguracja roku szkolnego i ślubowanie uczniów klasy pierwszej w Katolickiej Szkole Podstawowej im. św. Jadwigi Królowej w Lublinie. Była to zarazem okazja do uroczystego otwarcia nowego budynku Szkoły przy Alei Kompozytorów Polskich 11 w Lublinie. W uroczystym poświęceniu i oddania do użytku nowo wybudowanej części szkoły uczestniczył Pan Grzegorz Kuna, przedstawiciel Ministra Edukacji Narodowej profesora Przemysława Czarnka.

Dzięki pozyskanym środkom z programu inwestycje w oświacie Ministerstwa Edukacji i Nauki udało nam się wybudować nowe skrzydło szkoły, poprawiając tym samym warunki panujące w placówce. Dotacja wyniosła 1.000.000 zł, zaś wkład własny diecezji 200.000 zł. Dziękujemy za zrozumienie potrzeb oświaty również tej prowadzonej przez jednostki Kościoła katolickiego.

Katolicka Szkoła Podstawowa im. św. Jadwigi Królowej w Lublinie Nasza Szkoła rozpoczęła swoją działalność 1 września 1991 roku jako Społeczna Szkoła Podstawowa z inicjatywy Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców, przy współpracy proboszcza parafii pw. bł. Jadwigi Królowej w Lublinie, Ks. Jana Mitury.

Od ponad 30 lat w duchu chrześcijańskich wartości kształci i wychowuje kolejne pokolenia dzieci i młodzieży odpowiadając na wyzwania zmieniającego się świata. Małe oddziały klasowe sprzyjają indywidualizacji nauczania, jednocześnie dając uczniom poczucie bezpieczeństwa. Wysoki poziom nauczania potwierdzają nagrody zdobywane przez Uczniów w konkursach organizowanych przez Lubelskiego Kuratora Oświaty, a także egzaminy zewnętrzne.

To co od lat pozostaje niezmienne, to katolicki wymiar szkoły. Program wychowawczy oparty jest na chrześcijańskim systemie wartości i personalistycznej koncepcji człowieka, którego istotnym aspektem jest integralne wychowanie uczniów, obejmujące wszystkie sfery osobowości człowieka i aspekty życia.

Dofinansowano ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki w ramach programu Inwestycje w oświacie.

więcej: http://ksp.inten.pl/

Print Friendly, PDF & Email