Niedziela Słowa Bożego – 24 stycznia 2021

W tym roku po raz drugi 3. niedzielę okresu zwykłego, przypadającą 24 stycznia 2021 r., decyzją papieża Franciszka obchodzić będziemy w Kościele jako Niedzielę Słowa Bożego.

W nawiązaniu do prośby wyrażonej na zakończenie Nadzwyczajnego Jubileuszu Miłosierdzia, aby «jedna niedziela [w ciągu roku] została w całości poświęcona słowu Bożemu, aby zrozumieć niewyczerpalne bogactwo pochodzące z tego nieustannego dialogu między Bogiem a Jego ludem», papież Franciszek w Liście Apostolskim Aperuit illis [30.09.2019)] ustanowił III Niedzielę Zwykłą w ciągu roku jako poświęconą celebracji, refleksji oraz krzewieniu Słowa Bożego.

Wspólnoty znajdą sposób, by przeżywać tę Niedzielę jako dzień uroczysty. Jest ważne, aby w celebracji Eucharystii można było intronizować Świętą Księgę tak, aby dla zgromadzenia jasnym stał się charakter normatywny, jaki posiada Słowo Boże. W Niedzielę Słowa Bożego w sposób szczególny należy uwydatnić głoszenie słowa oraz przystosować homilie tak, by podkreślić cześć, jaką się oddaje Słowu Pana. Biskupi będą mogli w tę Niedzielę udzielać urzędu Lektoratu lub też powierzać podobną mu posługę, aby przywołać ważność głoszenia Słowa Bożego w Liturgii. […]W ten sam sposób proboszczowie będą mogli znaleźć odpowiednią formę ku temu, by wręczyć Biblię lub jedną z jej ksiąg całemu zgromadzeniu, aby ukazać ważność codziennej lektury oraz modlitwy Pismem Świętym, ze szczególnym odniesieniem do jej formy zwanej lectio divina.

LIST APOSTOLSKI W FORMIE MOTU PROPRIO OJCA ŚWIĘTEGO FRANCISZKA „APERUIT ILLIS” W KTÓRYM USTANAWIA NIEDZIELĘ SŁOWA BOŻEGO

Zespół Dzieła Biblijnego im. św. Jana Pawła II w Polsce, pod kierownictwem ks. prof. dr hab. Henryka Witczyka, przygotował na tegoroczną Niedzielę Słowa Bożego materiały pomocnicze do celebracji eucharystycznej Liturgii Słowa, modlitwę wiernych i lectio divina Ewangelii wg św. Marka (1,14-20), która będzie odczytywana w kościołach.

zobacz: www.biblista.pl

Papieska inicjatywa Niedzieli Słowa Bożego dopełni cykliczne dzieła podejmowane w Kościele w Polskiej służące ciągłemu odkrywaniu i pogłębianiu znaczenia Słowa Bożego w życiu Kościoła i w osobistym życiu wiernych. Wśród nich znajduje się m.in. przeżywany od 13 lat Tydzień Biblijny (25.04-1.05.2021) oraz organizowane od pięciu lat Narodowe Czytanie Pisma Świętego (25 kwietnia 2021). Działanie te stanowią odpowiedź Kościoła katolickiego w Polsce na prośbę wiernych oraz apel nadzwyczajnego synodu biskupów z 2008 roku, który obradował nt. „Słowo Boże w życiu i misji Kościoła”.

czytaj także: Ks. prof. Witczyk: zainteresowanie Pismem Świętym jest coraz większe [e-kai.pl]

Print Friendly, PDF & Email