Niech nas uczyni ludźmi paschalnymi – życzenia Metropolity Lubelskiego

O twarda i okrutna śmierci, która rozrywasz rodziny i dzielisz przyjaciół! Oto złamana już twoja potęga. Oto Ten, który ci groził wołaniem Ozeasza: ?O śmierci, będę twoją śmiercią”, strzaskał już twoje nienawistne jarzmo. Dlatego wraz z Apostołem urągamy: ?Gdzież jest, o śmierci, twoje zwycięstwo; gdzież jest, o śmierci, twój oścień?”. 

/Św. Braulion, bp Saragossy/

?Trzeciego dnia zmartwychwstał”. Te słowa są kamieniem węgielnym, na którym opiera się budowla naszej wiary. Dzielimy się radością ze zwycięstwa życia nad śmiercią. Wysławiamy Pana, bo jest dobry, bo okazał nam swoje miłosierdzie.

Niech radosna nowina o zmartwychwstaniu Chrystusa dotrze do naszych serc: niech je napełni nadzieją i umocni wiarę otrzymaną na Chrzcie Świętym. Niech nas uczyni ludźmi paschalnymi, żyjącymi na co dzień prawdą o zmartwychwstaniu i uczestniczącymi przez uczynki miłosierdzia w zwycięstwie naszego Pana.

+Stanisław Budzik

Lublin, Wielkanoc 2016

Wlkn-16

Jerónimo Cósida. Noli me tangere, 1570. [www.gaudium.pl]

Print Friendly, PDF & Email