Miejsce kapłańskiej modlitwy i adoracji na plebanii Świętej Rodziny w Lublinie

W niedzielę 19 listopada 2017 r. Ksiądz Arcybiskup Stanisław Budzik poświęcił kaplicę na plebanii parafii pw. Świętej Rodziny w Lublinie. Otrzymała ona wezwanie Świętego Judy Tadeusza.

Nowa kaplica służyć będzie kapłanom mieszkającym na plebanii jako miejsce modlitwy, sprawowania liturgii Mszy Świętej i prywatnej adoracji Najświętszego Sakramentu. Również przybywający goście będą mogli skorzystać z tego miejsca.

Print Friendly, PDF & Email