List do Pani – miesięcznik dla kobiet katolickich

Od lutego 1993 r. ukazuje się, wydawany przez Polski Związek Kobiet Katolickich, ?List do Pani? ? miesięcznik dla kobiet katolickich. Miesięcznik adresowany jest do kobiet, które pragną ogarnąć refleksją swoje życie i zadania wynikające z kobiecego powołania. Pismo nawiązuje tematyką do wydawanego w drugim obiegu, w latach od 1984 do 1993 r przez Podkomisję Episkopatu ds. Duszpasterstwa Kobiet, ?Listu?.

Punktem odniesienia dla twórców pisma jest Ewangelia i nauczanie Jana Pawła II, Jego teologiczna wizja kobiety i jej zadań w misterium Stworzenia i Zbawienia. Wpisany w nurt tak pojętego nowego feminizmu ?List do Pani? ukazuje niezwykłą rolę kobiety w rodzinie, społeczeństwie, w nowej ewangelizacji; upomina się o powszechny szacunek dla macierzyństwa, ojcostwa, rodziny, dziecka, o politykę prorodzinną.

Wiele uwagi poświęca się w piśmie sprawom wiary, polskim tradycjom religijnym, kulturowym i patriotycznym, kształtowaniu rodzinnych więzi, kształtowaniu domu, szeroko pojętemu uczestnictwu w kulturze, religijnemu i patriotycznemu wychowaniu dzieci, ekologii.

W ?Liście do Pani? mówi się o wielkich rzeczach Bożych, ale także o sprawach życia codziennego: o kuchni, modzie, zdrowiu… W każdym numerze pisma jest niespodzianka dla dziecka, krzyżówka dla dorosłych, listy i teksty czytelników.

czytaj więcej: www.listdopani.pl

okladka2

Print Friendly, PDF & Email