La Santa Misa en español – Msza Święta w języku hiszpańskim – Lublin 19.03.2023

Katedra Świata Hiszpańskiego, Polityki i Relacji Międzynarodowych KUL oraz Dom Fundacji Jana Pawła II w Lublinie zapraszają na Mszę świętą w języku hiszpańskim i nabożeństwo Gorzkich żali.

Cátedra del Mundo Hispano, Política y Relaciones Internacionales de la KUL e Casa de la Fundación Juan Pablo II en Lublin invitan a la Santa Misa en español precedida por el canto de las Amargas lamentaciones (Gorzkie żale en español).

Domingo, 19 de marzo de 2023, a las 17.30 h
Capilla de la Casa de la Fundación Juan Pablo II, calle Boczna Lubomelskiej, 2
Celebra: rev. prof. Janusz Lekan.

Antes de la Santa Misa habrá posibilidad de confesarse y hablar eon el sacerdote. Después de la Santa Misa habrá una reunión de integración

Niedziela, 19 marca 2023, godz. 17.30
Kaplica Domu Fundacji Jana Pawła II, ul. Boczna Lubomelskiej, 2
Celebrans: ks. prof. Janusz Lekan

Przed Mszą Świętą będzie możliwość spowiedzi i rozmowy z księdzem.
Po Mszy Świętej spotkanie integracyjne.

więcej: https://www.facebook.com/hispanistykakul

Print Friendly, PDF & Email