Krzyż na drogę – piątkowe adoracje Krzyża świętego u Karmelitanów Bosych

Klasztor Karmelitów Bosych w Lublinie zaprasza w każdy piątek Wielkiego Postu do kościoła pw. św. Józefa Oblubieńca NMP w Lublinie przy ul. Świętoduskiej 14 na godz. 19.30 na adorację Krzyża świętego.

Poszczególne spotkania na modlitwie uzupełnia świadectwo o krzyżu wpisanym w życie: małżonków, kapłana, siostry zakonnej, misjonarza, lekarza, osoby samotnej…

krzyz_sw

Print Friendly, PDF & Email