Rola klasztoru kanoników regularnych w Kraśniku

krasnik-konf2

W dniach 12-14 czerwca 2015 r. odbędzie się w Kraśniku ogólnopolska konferencja naukowa: Klasztor kanoników regularnych w Kraśniku ? rola kulturotwórcza i cywilizacyjna w mieście i regionie. Na zakończenie konferencji, w niedzielę (14 czerwca) nastąpi otwarcie i poświecenie Muzeum Parafialnego przy parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Kraśniku.

Organizatorami konferencji są: Katedra Historii Kościoła w Starożytności i Średniowieczu – KUL, Instytut Nauk Historycznych – UKSW, Instytut Politologii – UKSW, Starostwo Powiatowe w Kraśniku, Urząd Miasta Kraśnik oraz Parafia Rzymskokatolicka Wniebowzięcia NMP w Kraśniku

 

PROGRAM KONFERENCJI

PIĄTEK ? 12 VI 2015
Sala Konferencyjna Zespołu Szkół nr 3 w Kraśniku (ul. Słowackiego 7)

09:00 ? Otwarcie konferencji

? Ks. prof. dr hab. Kazimierz Łatak CRL
? Ks. dr Jerzy Zamorski ? Proboszcz Parafii Wniebowzięcia NMP w Kraśniku
? Mirosław Włodarczyk ? Burmistrz Kraśnika
? Andrzej Maj ? Starosta Kraśnicki

Sesja I

09:30 ? Andrzej Maj (Starosta Kraśnicki): Charakterystyka powiatu kraśnickiego
09:50 ? Mirosław Włodarczyk (Burmistrz Kraśnika): Charakterystyka miasta Kraśnika
10:10 ? Ks. dr Stanisław Więzik: Zakon Kanoników Regularnych
10:30 ? Ks. dr hab. Włodzimierz Bielak: Okoliczności fundacji klasztoru

Sesja II

11:20 ? Prof. dr hab. Kazimierz Łatak CRL: Konwent kraśnicki i jego aktywność od fundacji do kasaty
11:40 ? Dr hab. Dominik Zamiatała CMF, prof. UKSW: Kasata klasztoru Kanoników Regularnych w Kraśniku (1864)
12:00 ? Prof. dr hab. Roland Prejs OFMCap: Dzieje parafii Wniebowzięcia NMP w Kraśniku po kasacie klasztoru Kanoników Regularnych
12:20 ? Ks. dr hab. Piotr Szczur, prof. KUL / Dr Ewa Zielińska: Reguła św. Augustyna i najwcześniejsze konstytucje

Sesja III

15:00 ? Dr Tomasz Graff: Klasztor kraśnicki w dziełach Jana Długosza
15:20 ? Dr Irena Makarczyk: Kraśnik, klasztor, miasto i parafia w kronikach Stefana Ranatowicza oraz Benedykta Samotulskiego
15:40 ? Ks. prof. dr hab. Jan Szczepaniak: Szkoła parafialna w Kraśniku
16:00 ? Dr Marek Hałaburda: Prepozytura szpitalna w Kraśniku w świetle staropolskich wizytacji biskupich

Sesja IV

16:50 ? Ks. dr hab. Tomasz Moskal: Mszał kraśnicki ? zabytek z XV wieku
17:10 ? Ks. dr Jarosław Raźny: Staropolskie wizytacje kościelne klasztoru i parafii
w Kraśniku
17:30 ? Ks. dr Jerzy Zamorski: Księgi metrykalne jako źródło historyczne
17:50 ? Dyskusja

SOBOTA ? 13 VI 2015
Kościół farny (Kraśnik, ul. Klasztorna 3)

Sesja V

09:30 ? Dr hab. Jan Pietrzykowski SDB, prof. UKSW: Ars praedicandi. Wybitni kaznodzieje konwentu kraśnickiego
09:50 ? Dr Halina Landecka: Architektura kościoła farnego
10:10 ? Dr Anna Czyż: Program ikonograficzny wystroju wnętrza kościoła farnego
10:30 ? Mgr Stanisław Gołub: Wyniki prac archeologicznych w obrębie kościoła farnego

Sesja VI

11:20 ? Dr Ewa Zielińska: Kultura pisma w kręgu klasztoru kanoników regularnych
w Kraśniku w wiekach XV-XVII
11:40 ? Dr Dominik Szulc: Inskrypcje staropolskie ze ścian zewnętrznych korpusu nawowego kościoła Wniebowzięcia NMP w Kraśniku
12:00 ? Ks. dr hab. Andrzej Bruździński, prof. UPJPII: Naczynia, księgi i szaty liturgiczne klasztoru w Kraśniku w świetle staropolskich akt wizytacji biskupich
12:20 ? Dr Jerzy Żmudziński, Malarstwo ścienne i tablicowe w kościele farnym

Sesja VII

15:00 ? Mgr Renata Karpińska: Kraśnickie Bractwo Różańcowe w świetle księgi brackiej
15:20 ? Dr Witalij Perkun: Inwazja kozacka na Kraśnik w 1648 r.
15:40 ? Prof. dr hab. Czesław Grajewski: Kanonik Jan z Lublina i jego tabulatura muzyczna

16:30 ? Dyskusja
17:00 ? Podsumowanie obrad ? ks. dr hab. Andrzej Bruździński, prof. UPJPII
Zamknięcie obrad ? ks. dr hab. Włodzimierz Bielak

NIEDZIELA ? 14 czerwca 2015
Kościół farny (Kraśnik, ul. Klasztorna 3)

12.00 ? Msza święta pod przewodnictwem Abp. prof. dr. hab. Stanisława Wielgusa, otwarcie i poświęcenie Muzeum Parafialnego

 Patronat honorowy konferencji:

Metropolita Lubelski ? Abp dr hab. Stanisław Budzik
Wojewoda Lubelski ? Wojciech Wilk
Rektor KUL ? ks. prof. dr hab. Antoni Dębiński
Rektor UKSW ? ks. prof. dr hab. Stanisław Dziekoński
Opat Generalny Kanoników Regularnych Laterańskich ? Giuseppe Cipolloni CRL

Komitet naukowy:

ks. dr hab. Włodzimierz Bielak
prof. dr hab. Kazimierz Łatak CRL
ks. prof. KUL dr hab. Piotr Szczur
prof. UKSW dr hab. Dominik Zamiatała CFM
ks. dr Jerzy Zamorski

Print Friendly, PDF & Email