Finał XXVII Ogólnopolskiej Olimpiady Teologii Katolickiej 23-25.03.2017

W dniach 23-25 marca 2017 r. odbywa się w Lublinie finał XXVII Ogólnopolskiej Olimpiady Teologii Katolickiej. W spotkaniu uczestniczy ok. 200 osób – laureatów etapów szkolnych, a następnie diecezjalnych-regionalnych z całej Polski. Tegoroczny finał organizowany przez Archidiecezję Lubelską odbywa się pod hasłem: „Orędzie fatimskie jako znak nadziei dany przez Miłosiernego Ojca”.

Organizatorem Olimpiady jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie we współdziałaniu z Komisją Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski, środowiskami akademickimi, zawodowymi i katechetycznymi działającymi w sprawach nauczania religii rzymskokatolickiej w szkołach. W tym roku finał przygotował Wydział do spraw Wychowania Katolickiego Kurii Metropolitalnej w Lublinie.

Olimpiada Teologii Katolickiej kontynuuje tradycje dotychczasowej Olimpiady Wiedzy Religijnej, organizowanej przez Komisję Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski, oraz poprzednich edycji Olimpiady Teologii Katolickiej, organizowanych przez Warszawskie Towarzystwo Teologiczne im. bł. ks. Romana Archutowskiego.

oficjalna strona olimpiady: www.otk.pl
OTK-strona

Adresatami olimpiady są uczniowie wszystkich typów szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży (dających możliwość uzyskania matury), uczęszczający na lekcje religii, a także – za zgodą Komitetu Głównego – uczniowie innych szkół, który realizują indywidualny program lub tok nauki.

Celem Olimpiady Teologii Katolickiej jest:

  • zainteresowanie uczniów wiedzą religijną;
  • rozszerzanie współdziałania nauczycieli religii w kształceniu młodzieży uzdolnionej;
  • kształtowanie umiejętności samodzielnego zdobywania i rozszerzania wiedzy religijnej;
  • stworzenie młodzieży możliwości szlachetnego współzawodnictwa w rozwijaniu swoich uzdolnień, a nauczycielom – warunków twórczej pracy z młodzieżą.

Na podstawie określonych fragmentów Pisma Świętego i wskazanych lektur uczestnicy Olimpiady interpretują treść chrześcijańskiego orędzia i naukę Kościoła katolickiego. Zdobytą wiedzę potrafią odnieść do konkretnych sytuacji życiowych, zaś w poznawanych wzorach osobowych znajdują inspirację dla własnych zachowań. Przyswojone w ramach przygotowania do Olimpiady treści, uczestnicy stosują jako punkt wyjścia dla dalszych poszukiwań w dziedzinie teologii, np. w ramach studiów wyższych.

INAUGURACJA OLIMPIADY:

 

Print Friendly, PDF & Email