Europejski Dzień Przeciwko Handlowi Ludźmi 18.10.2015

handel ludźmiZ inicjatywy ?Sieci Bakhita? i we współpracy z różnymi wspólnotami, 18 października 2015 r. (niedziela) w dużych miastach Polski, m.in. w Warszawie, Katowicach, Lublinie, Zamościu, Krakowie, Wrocławiu odbędzie się kampania na rzecz IX Europejskiego Dnia Przeciwko Handlowi Ludźmi. Zostanie ona uwieńczona modlitwą o zaprzestanie handlu ludźmi oraz w intencji wszystkich osób, które padły ofiarą niesprawiedliwości, oszustwa i są wykorzystywane w różny sposób.

Kampania ma na celu uwrażliwianie społeczeństwa na problem współczesnego niewolnictwa oraz wezwanie do przeciwdziałania temu procederowi. Oprócz wymiaru profilaktyki, całe wydarzenie jest także wyrazem solidarności i apelem o pomoc dla ofiar handlu ludźmi. Jedną z form solidarności z pokrzywdzonymi jest modlitewne wsparcie. Wolontariusze będą zachęcać napotkane osoby do modlitwy rozdając bileciki, które jednocześnie spełniają rolę informacyjno-edukacyjną: jak przeciwdziałać, jak reagować i gdzie szukać pomocy dla osób dotkniętych tym cierpieniem.

Kampania przewidziana jest w formie pantomimy ulicznej i rozmowy z przechodniami.
Położenie kresu niewolnictwu zaczyna się od każdego z nas. Papież Franciszek nawołuje
bardzo konkretnie: ?Nie wpadajmy w obojętność, która upokarza, w przyzwyczajenie, które
usypia ducha (…). Otwórzmy nasze oczy, aby dostrzec biedę świata, rany tak wielu braci i sióstr pozbawionych godności. Poczujmy się sprowokowani, słysząc ich wołanie o pomoc??.

Poczujmy się przynagleni. Podarujmy trochę swojego czasu i życia dla tych, którym w życiu tak wiele odebrano. Bądźmy z nimi!

LUBLIN ? Plac Zamkowy:

pantomina o godz. 15.00;
następnie przemarsz trasą: plac Fary, Kościół Dominikanów, Trybunał, Krakowskie Przedmieście, Kościół pw. Świętego Ducha, Plac Litewski.

LUBLIN – Kościół Braci Mniejszych Kapucynów (ul. Krakowskie Przedmieście 42):

godz. 17:45 Adoracja,
godz. 18:30 Różaniec,
godz. 19:00 Eucharystia.

Tych, którzy nie będą bezpośrednio brać udział w tym wydarzeniu zachęcamy, by podjęli modlitwę w swoich domach. Zamieniajmy naszą bezsilność w siłę modlitwy, pozwólmy, by ta krzywda poruszała nasze serca, a zaczniemy odnajdywać sposoby jak się zaangażować w tworzenie świata bez przemocy, wykorzystania i używania innych dla swoich korzyści.

Informacje: ?Sieć BAKHITA? do Spraw Przeciwdziałania i Pomocy Ofiarom Współczesnych Form Niewolnictwa przy Konferencji Wyższych Przełożonych Żeńskich Zgromadzeń Zakonnych (KWPŻZZ).
www.handelludzmi.eu
e-mail: bakhitapl@gmail.com;

Print Friendly, PDF & Email